วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรุงไทย ออกสินเชื่อบ้าน ผ่อนน้อยกว่าเดิม 5-20%

ธนาคารกรุงไทย ชี้สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจโตต่อเนื่อง พร้อมออกสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ผ่อนชำระหนี้ตามความสามารถ 5 ปีแรกผ่อนน้อยกว่าปกติ 5-20% เน้นบุคลากรภาครัฐรุ่นใหม่ให้มีที่อยู่อาศัยของตนเอง...

น.ส.อาริศรา ธรมธัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารได้ให้บริการสินเชื่อสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีอัตราเติบโต 10% โดยมียอดสินเชื่ออยู่ที่ 262,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,200 ล้านบาท และในปีนี้ธนาคารได้ออกสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ โดยมีรูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันได โดยใน 5 ปีแรก  ธนาคารให้ผ่อนชำระในแต่ละงวดน้อยกว่าปกติ 5-20% จากเดิมที่ต้องผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ของผู้กู้ และยังสามารถเลือกผ่อนได้ 3 แบบ คือ แบบ 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี

“ธนาคารให้กู้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่องค์กรมหาชน องค์การของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ พนักงานกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ ตลอดจนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ให้กู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน โดยสามารถกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน เพื่อปลูกสร้างบ้าน ปรับปรุงต่อเติมหรือซ่อมแซม ตลอดจนเพื่อไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น” น.ส.อาริศรา กล่าว

ทั้งนี้ คาดว่าสินเชื่อดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากลูกค้าในวัยหนุ่มสาว เพราะการผ่อนชำระสอดคล้องกับรายได้ของผู้กู้ ทำให้สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้น โดยแบบอายุสัญญา 20 ปี อัตราการผ่อนชำระต่องวดในปีแรกลดลงจากปกติ 10% ปีที่ 2-3 ลดลง 5% แบบอายุสัญญา 25 ปี อัตราผ่อนชำระต่องวดในปีแรกลดลงจากปกติ  15% ปีที่ 2-3 ลดลง 10% และปีที่ 4-5 ลดลง 5% ส่วนแบบอายุสัญญา 30 ปี อัตราผ่อนชำระต่องวดในปีแรกลดลงจากปกติ 20% ปีที่ 2-3 ลดลง 10% และปีที่ 4-5 ลดลง 5%.

ธนาคารกรุงไทย ชี้สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจโตต่อเนื่อง พร้อมออกสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ผ่อนชำระหนี้ตามความสามารถ 5 ปีแรกผ่อนน้อยกว่าปกติ 5-20% เน้นบุคลากรภาครัฐรุ่นใหม่ให้มีที่อยู่อาศัยของตนเอง... 29 ม.ค. 2557 14:29 ไทยรัฐ