วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พท.แถลง หนุนเดินหน้าเลือกตั้ง 2 ก.พ.

พท.แถลง หนุนเดินหน้าเลือกตั้ง 2 ก.พ.

  • Share:

เพื่อไทยออกแถลงการณ์ 8 ข้อ เดินหน้าเลือกตั้ง 2 ก.พ. ย้ำ กกต. ต้องทำหน้าที่เต็มที่ หาทางป้องกันปัญหาการขัดขวางการเลือกตั้ง แย้มหากครบ 180 วัน ได้ส.ส.ไม่ครบ 95% ต้องเดินหน้าเลือกตั้งต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ ส.ส. ครบตามจำนวน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่พรรคเพื่อไทย นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย แถลงว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้หารือกับศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย เรื่องการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะออกเป็นแถลงการณ์ 8 ข้อ คือ 1.พรรคเพื่อไทยยืนยันว่า ต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ. 57 ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 โดย กกต. ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้การลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อย

2.กลุ่มอนาธิปไตยและแนวร่วมทั้งหลายต้องไม่ขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้งโดยเด็ดขาด ตลอดจนไม่ขัดขวางการทำหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 72 3.ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะนี้มี 2 ลักษณะ ความขัดแย้งทางการเมือง กับความขัดแย้งระหว่างการเคารพและไม่เคารพตามกฎหมาย 4. ความขัดแย้งทางการเมืองต้องแก้ไขภายใต้บริบทของประชาธิปไตยเท่านั้น การเสนอบริบทเผด็จการ ไม่ว่าวิธีรัฐประหารโดยทหาร โดยประชาชนบางส่วน โดยศาล องค์กรอิสระ ด้วยการสร้างอำนาจให้ตนเอง นอกเหนือที่รัฐธรรมนูญบัญญัติมีแต่การสร้างความขัดแย้ง นำไปสู่ความรุนแรง

นายโภคิน กล่าวว่า 5. ความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือ การไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่มอนาธิปไตย 6. กกต.ต้องรีบป้องและแก้ไขปัญหาทั้งปวงที่เกิดจากการขัดขวางการเลือกตั้ง ด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ และดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ขัดขวางการเลือกตั้งอย่างจริงจัง 7.พรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่า พรรคการเมือง 53 พรรค ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความตั้งใจ และความพร้อมเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง จึงขอให้กำลังใจทุกพรรค 8.ขอเชิญชวนประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงใน วันที่ 2 ก.พ.นี้ เพื่อขัดขวางแนวคิด และกระบวนการเผด็จการอนาธิปไตย และรักษาระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืนตลอดไป

นายโภคิน กล่าวว่า ส่วนที่ กกต.ระบุว่า หากเดินหน้าเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. ไม่สามารถเปิดประชุมสภาฯได้ เพราะยังได้ส.ส.ไม่ครบ 95% นั้น เป็นเรื่องที่ กกต.ต้องไปคิดหาทางแก้ปัญหาเอง แต่อย่ามาคาดการณ์ว่าจะเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น กกต. มีหน้าที่ต้องคิดป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่มาเลื่อนการเลือกตั้ง ทั้งนี้ หากครบกำหนด 180 วัน นับจากวันที่ 2 ก.พ.แล้ว ยังไม่สามารถเปิดสภาได้ เพราะยังได้ ส.ส.ไม่ครบ 95% ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ก็ต้องเดินหน้าเลือกตั้งต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ ส.ส.ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ถือว่าการเลือกตั้ง 2 ก.พ.ใช้บังคับไม่ได้ แต่หากเกิดปัญหาขึ้นจริง และไม่สามารถหาทางออกได้ ก็ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้