วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนองเลิงเปือย..รณรงค์หว่านปอเทือง

นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่เกษตรและทหารช่างที่มา ปฏิบัติงานในโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือย ตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก ได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในแปลงนาสาธิต ริมอ่าง เก็บน้ำหนองเลิงเปือย ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นเป็นตัวอย่างในการปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนการทำนา ตามแผนพัฒนาของจังหวัด.

นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่เกษตรและทหารช่างที่มา ปฏิบัติงานในโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือย ตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก ได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในแปลงนาสาธิต ริมอ่าง เก็บน้ำหนองเลิงเปือย 29 ม.ค. 2557 13:34 29 ม.ค. 2557 13:34 ไทยรัฐ