วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปีนี้หอมแดงราคาพุ่ง ผลพวงพื้นที่ปลูกลดลง

ปีที่แล้วฟ้าฝนไม่เป็นใจ มาปีนี้สภาพอากาศปีนี้เอื้ออำนวย ส่งผลให้หอมแดงมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แถมได้ราคาดีอีกต่างหาก นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ รก.ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 (สศข.11) อุบลราชธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า จังหวัดศรีสะเกษปลูก หอมแดงมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากให้ผลตอบแทนเร็ว และศรีสะเกษมีพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนที่มีความ เป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 5.0-6.5 และความชื้นในดินสูง เนื่องจากเป็นดินจอมปลวกเก่าที่มีธาตุอาหารในดินสูง

ประกอบในปีที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากสภาพอากาศ แปรปรวน อากาศร้อนจัด เกิดโรคและแมลงระบาด จนเกษตรกรบางรายไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ส่งผลให้ปีนี้เกษตรกรหลายรายไม่กล้าลงทุน ทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลงจากเดิม 28,771 ไร่ เหลือเพียง 21,000 ไร่

นายไพฑูรย์ เผยอีกว่า แต่ปีนี้สภาพอากาศเอื้ออำนวย หอมแดงให้ผลผลิตมากกว่าปีที่แล้วเฉลี่ย 2,800-3,200 กิโลกรัมต่อไร่ และราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้ในขณะนี้ ช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวพุ่งได้ราคาสูงถึง กก.ละ 35 บาท ปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวไปได้แล้วร้อยละ 60 ของพื้นที่เพาะปลูก คาดว่าราคาจะไม่ลดต่ำกว่ากิโลกรัมละ 25 บาทอย่างแน่นอน โดยผลผลิตหอมแดงส่วนใหญ่จะจำหน่ายภายในประเทศร้อยละ 65 ที่เหลืออีกร้อยละ 35 จะส่งออกไปจำหน่ายอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นตลาดใหญ่.

ปีที่แล้วฟ้าฝนไม่เป็นใจ มาปีนี้สภาพอากาศปีนี้เอื้ออำนวย ส่งผลให้หอมแดงมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แถมได้ราคาดีอีกต่างหาก นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ รก.ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 (สศข.11) อุบลราชธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า จังหวัดศรีสะเกษปลูก หอมแดงมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 29 ม.ค. 2557 13:31 29 ม.ค. 2557 13:32 ไทยรัฐ