วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปีนี้หอมแดงราคาพุ่ง ผลพวงพื้นที่ปลูกลดลง

ปีนี้หอมแดงราคาพุ่ง ผลพวงพื้นที่ปลูกลดลง

  • Share:

ปีที่แล้วฟ้าฝนไม่เป็นใจ มาปีนี้สภาพอากาศปีนี้เอื้ออำนวย ส่งผลให้หอมแดงมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แถมได้ราคาดีอีกต่างหาก นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ รก.ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 (สศข.11) อุบลราชธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า จังหวัดศรีสะเกษปลูก หอมแดงมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากให้ผลตอบแทนเร็ว และศรีสะเกษมีพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนที่มีความ เป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 5.0-6.5 และความชื้นในดินสูง เนื่องจากเป็นดินจอมปลวกเก่าที่มีธาตุอาหารในดินสูง

ประกอบในปีที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากสภาพอากาศ แปรปรวน อากาศร้อนจัด เกิดโรคและแมลงระบาด จนเกษตรกรบางรายไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ส่งผลให้ปีนี้เกษตรกรหลายรายไม่กล้าลงทุน ทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลงจากเดิม 28,771 ไร่ เหลือเพียง 21,000 ไร่

นายไพฑูรย์ เผยอีกว่า แต่ปีนี้สภาพอากาศเอื้ออำนวย หอมแดงให้ผลผลิตมากกว่าปีที่แล้วเฉลี่ย 2,800-3,200 กิโลกรัมต่อไร่ และราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้ในขณะนี้ ช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวพุ่งได้ราคาสูงถึง กก.ละ 35 บาท ปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวไปได้แล้วร้อยละ 60 ของพื้นที่เพาะปลูก คาดว่าราคาจะไม่ลดต่ำกว่ากิโลกรัมละ 25 บาทอย่างแน่นอน โดยผลผลิตหอมแดงส่วนใหญ่จะจำหน่ายภายในประเทศร้อยละ 65 ที่เหลืออีกร้อยละ 35 จะส่งออกไปจำหน่ายอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นตลาดใหญ่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้