วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทบ.แจง ปรับมาตรการ วางกำลังดูแลความปลอดภัย ประชาชน

ทบ.แจงทหารให้ความสำคัญ ความปลอดภัยปชช. ย้ำ ประสาน ศรส.ปรับมาตรการ วางกำลังทหารให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น วอน สังคมอย่าใช้ความรุนแรงต่อกัน หวั่น บานปลาย

วันที่ 29 ม.ค. พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจง กองทัพบกให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชน และจะดูแลประชาชนภายใต้กรอบ ขอบเขต ความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด

สถานการณ์ในขณะนี้ เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันกองทัพบก มีการประสานกับ ศรส. เพื่อปรับระบบและมาตรการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อจะป้องกันเหตุรุนแรง ที่อาจเกิดขึ้นให้ได้อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะได้ปรับการวางกำลังทหารให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น สำหรับเหตุความรุนแรงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้เร่งคลี่คลายเพื่อนำผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งขณะนี้ คงจะมีความคืบหน้ามาตามลำดับ

พ.อ.วินธัย ระบุด้วยว่า ล่าสุด ในปัจจุบันได้ส่งกำลังทหารให้การสนับสนุน ศรส. โดยรูปแบบการใช้กำลัง มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย โดยเป็นงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ จัดตั้งจุดตรวจเพื่อความมั่นคง งานจัดชุดสายตรวจลาดตระเวนรอบพื้นที่การชุมนุม เพื่อป้องปรามการก่อเหตุร้าย และเข้าแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น และงานการเตรียมกำลังเสริมเคลื่อนที่เร็วเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่วิกฤติ

สำหรับงานลักษณะที่ 2 เป็นงานการช่วยเหลือประชาชน โดยมีการจัดชุดปฏิบัติงานมวลชนเพื่อให้บริการทั่วไป บริการด้านการแพทย์ อำนวยการด้านการจราจรบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ชุมนุม และการจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาไว้ปฏิบัติกรณีมีการเผชิญหน้าเพื่อลดทอนความรู้สึกที่ร้อนแรงต่อกันสำหรับบางพื้นที่ที่มีความจำเป็น 


ทั้งนี้ กองทัพบกไม่อยากให้สังคมไทยใช้ความรุนแรงต่อกัน มิฉะนั้น ปัญหาจะยิ่งลุกลาม ยากต่อการแก้ไข ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศชาติ

ทบ.แจงทหารให้ความสำคัญ ความปลอดภัยปชช. ย้ำ ประสาน ศรส.ปรับมาตรการ วางกำลังทหารให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น วอน สังคมอย่าใช้ความรุนแรงต่อกัน หวั่น บานปลาย 29 ม.ค. 2557 12:19 29 ม.ค. 2557 14:19 ไทยรัฐ