วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหภาพฯออมสินจ่อทำหนังสือยื่น 'โต้ง' ค้านดึงเงินเด็กจำนำข้าว

สหภาพฯ ออมสิน เตรียมทำหนังสือยื่น “กิตติรัตน์-สบน.-ผอ.ออมสิน” ค้านนำเงินฝากปล่อยกู้จำนำข้าวขู่นัดชุมนุมพร้อมกันทั่วประเทศ ในขณะที่พนักงานออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย พร้อมใจแต่งดำแสดงจุดยืน...

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ประกาศแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการนำเงินฝากของธนาคารไปปล่อยกู้เพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าว โดยในการประชุมใหญ่วิสามัญในวันนี้ สหภาพฯ ออมสิน เชิญชวนพนักงานแต่งกายชุดดำ พร้อมประชุมเพื่อขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบในหลักการดังกล่าวหรือไม่   

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานธนาคารออมสิน ที่สำนักงานใหญ่ สะพานควาย ทยอยเดินทางเข้าทำงานแต่งเช้า ด้วยเครื่องแต่งกายสีดำ และเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญกับสหภาพฯ ในเวลาประมาณ 10.30 น. โดยนายลิขิต กลิ่นถนอม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน กล่าวว่า สหภาพฯ ออมสิน เตรียมทำหนังสือเพื่อยื่นต่อนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และ นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อคัดค้านการนำเงินฝากของธนาคารไปใช้ในโครงการจำนำข้าว หากพบว่ารัฐบาลรักษาการนำเงินฝากของธนาคารไปใช้ในโครงการจำนำข้าวไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด พนักงานธนาคารออมสินทั่วประเทศจะชุมนุมคัดค้านจนถึงที่สุด


นอกจากนี้ ที่ประชุมสหภาพฯ มีมติคัดค้านการนำเงินฝากของประชาชนไปใช้ในการปล่อยกู้โครงการของรัฐบาลรักษาการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะคัดค้านทุกรูปแบบ แม้ว่านายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จะไม่เห็นด้วยในแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลรักษาการ แต่สหภาพฯ เกรงว่า ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน อาจถูกอำนาจทางการเมืองบีบบังคับและกดดันให้ต้องปล่อยกู้ ดังนั้นที่ประชุมจึงเรียกร้องให้ นายวรวิทย์ และคณะกรรมการธนาคารออมสิน แสดงความชัดเจนคัดค้านการนำเงินฝากของธนาคารไปใช้ในโครงการจำนำข้าวไม่ว่ากรณีใดๆ.

 

สหภาพฯ ออมสิน เตรียมทำหนังสือยื่น “กิตติรัตน์-สบน.-ผอ.ออมสิน” ค้านนำเงินฝากปล่อยกู้จำนำข้าวขู่นัดชุมนุมพร้อมกันทั่วประเทศ ในขณะที่พนักงานออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย พร้อมใจแต่งดำแสดงจุดยืน... 29 ม.ค. 2557 11:57 29 ม.ค. 2557 13:14 ไทยรัฐ