วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ถึงกฤษฎีกา (จบ)

ถึงกฤษฎีกา (จบ)

โดย ซี.12
30 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

ตอนเริ่มปรารภตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของกฤษฎีกาในครั้งแรกนั้นตั้งใจจะเขียนถึงสักวันหรือสองวันก็น่าจะพอ

แต่ครั้นพลิกดูข้อมูลที่เสาะหามาเห็นว่ามีมากมายหลายประเด็นเลยปล่อยยาวเป็นซีรี่ส์ไปเสียนี่ ก็ว่ากันเสียให้หมดเปลือกเพื่อคลายความคับข้องใจของคนวงนอกที่จับจ้องมองอยู่

ประเด็นสำคัญคือการอ้างกฤษฎีกาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั้นถ้าเป็นแต่ก่อนเรื่องจะจบเพราะผู้คนในสังคมให้ความเชื่อถือชนิดที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลเลย

แต่ก่อนนะ...แต่ก่อนไม่ใช่สมัยนี้ที่มีอะไรแปร่งๆชอบกล

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้มีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับผิดชอบขึ้นตรงต่อประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่ง

ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นตำแหน่งที่มีลักษณะพิเศษกว่าตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานอื่นๆ กล่าวคือ มาตรา 63 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 บัญญัติให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ การร่างกฎหมาย และการบริหารราชการแผ่นดิน ที่สำคัญคือต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบด้วย

สมัยก่อน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นหนึ่งใน ปรมาจารย์ด้านกฎหมาย ที่พูดจาอะไรออกมามีคนเชื่อถือได้สนิทใจว่าแม่นในหลักทั้งปวง  ไม่ใช่ประเภทอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นแบบด็อกเตอร์บ้าบอคอแตกอะไรนั่น

ลองไล่เรียงดูเถอะตั้งแต่ ดร.เดือน บุนนาค ดร.เสริม วินิจฉัยกุล ดร.หยุด แสงอุทัย ดร.สมภพ โหตระกิตย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ดร.ประเสริฐ นาสกุล ดร.วัฒนา รัตนวิจิตร ดร.ไมตรี ตันเต็มทรัพย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน ดร.ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ มาจนกระทั่ง คุณพรทิพย์ จาละ

แต่มาตอนหลังนี้อย่าให้เอ่ยถึงซ้ำซากเลย

สำหรับ คณะกรรมการกฤษฎีกา ชุดใหญ่ร้อยกว่าคนซึ่งแบ่งเป็นคณะต่างๆ 12 คณะนั้น แต่ละคณะก็มีประธานที่เป็นสุดยอดในยุทธจักรนักกฎหมายนักบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้นคือ

1.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 2.นายวิษณุ เครืองาม 3.นายปลั่ง มีจุล 4.นายอมร จันทรสมบูรณ์ 5.นายวัฒนา รัตนวิจิตร 6.นายอรุณ ภาณุพงศ์ 7.นายสรรเสริญ ไกรจิตติ 8.นายเกษม สุวรรณกุล 9.นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 10.นายสวัสดิ์ โชติพานิช 11.นายโสภณ รัตนากร 12.นายพนัส สิมะเสถียร

อยากฝากคำวิงวอนไปถึงท่านเหล่านี้ว่าช่วยหาทางป้องกันแก้ไขศรัทธาที่คลอนแคลนเช่นนี้ด้วยเถิด จะเป็นพระคุณยิ่ง.

 

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้