วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่ม ปตท.ยัน ไม่มีการโอนเงินใดๆ ให้กับบริษัทในประเทศโมซัมบิก

กลุ่ม ปตท.โต้ข่าวโซเชียล ปัดไม่เคยโอนเงินใดๆ ให้กับบริษัทในประเทศโมซัมบิก ยืนยัน ดำเนินกิจการใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้...

ตามที่มีข่าวเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ว่า ปตท.ได้โอนเงินให้กับบริษัทในประเทศโมซัมบิกนั้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอปฏิเสธว่า ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ไม่เคยมีการโอนเงินใดๆ ให้กับบริษัทในประเทศโมซัมบิก และขอชี้แจงว่า ข่าวที่เผยแพร่ดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด

กลุ่ม ปตท. เป็นกลุ่มบริษัทที่ยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้บริโภคและประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดไป.

กลุ่ม ปตท.โต้ข่าวโซเชียล ปัดไม่เคยโอนเงินใดๆ ให้กับบริษัทในประเทศโมซัมบิก ยืนยัน ดำเนินกิจการใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้... 29 ม.ค. 2557 11:08 29 ม.ค. 2557 11:49 ไทยรัฐ