วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศึกษาธิการดัน สคบศ.เป็นองค์การมหาชน

ศึกษาธิการดัน สคบศ.เป็นองค์การมหาชน

  • Share:

ศึกษาธิการดัน สคบศ.เป็นองค์การมหาชน อัพเป็นสถาบันพัฒนาผู้บริหารชั้นเยี่ยม 3 เดือนยกร่าง พ.ร.บ.ชง ครม.ใหม่ ...

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิจัยโครงสร้างและบทบาทของ สคบศ.ที่จะนำไปสู่การเป็นองค์การมหาชน เนื่องจากเห็นว่าตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษามาบทบาทของสคบศ.ลดลงมาก โดยเฉพาะด้านการพัฒนาผู้บริหารเหลือเพียงแค่การอบรมและพัฒนาครูที่ยังทำอยู่ แต่ก็ไม่ชัดเจนมากนัก จึงจำเป็นต้องพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรอิสระที่มีบทบาทในการทำงานเพื่อส่งเสริมและสร้างผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่ และต้องเชื่อมโยงกับองค์กรหลักของ ศธ.เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาผู้บริหารด้วย อย่างไรก็ตามในขณะที่ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นองค์การมหาชนได้ สคบศ.ต้องพัฒนาหลักสูตรที่ดึงดูดใจ สำหรับใช้อบรมผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นให้มากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมไปเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ก้าวไกล มีสมรรถนะในการบริหาร และมีคุณธรรมจริยธรรมต่อไป

ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา สคบศ. เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอก ศธ. ที่ให้ความไว้วางใจมาเข้ารับการอบรมและพัฒนาเป็นผู้บริหาร แต่ สคบศ.ก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดอบรมให้ตามที่ต้องการ ดังนั้น หาก สคบศ.เป็นองค์การมหาชนจะสามารถทำงานที่ตอบสนองความต้องการได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งตนยืนยันว่าจะเร่งทำเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้ สคบศ. ต้องเป็นองค์การมหาชน มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีหลักสูตรการอบรมผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ มีรายได้เป็นของตนเอง มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีระบบสร้างแรงจูงใจและให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้า โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นสถาบันอบรมที่เทียบเท่ากับหน่วยงานอบรมของนานาชาติ โดยช่วงเวลา 3 เดือนจากนี้ไปจะมีการยกร่าง พ.ร.บ.องค์การมหาชนของ สคบศ. โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นก่อนสรุปนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาทันทีหลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้