วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สธ.เดินหน้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 57

สธ.เดินหน้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 57

  • Share:

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้อากาศหนาวเย็น ทำให้สภาพอากาศแห้ง ซึ่งความชื้นในอากาศจะลดลงส่งผลให้ประชาชนเสี่ยงเป็นโรคทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและโรคนี้ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ดังนั้น สธ.ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ฉีดวัคซีนให้กับ 5 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.บุคลากรทาง การแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่กำจัดสัตว์ปีก 2.ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 3.หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 4.เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี และ 5.ผู้ป่วยทุกอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ ปอดอุดกั้น หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โดยสาเหตุที่ต้องฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงนั้น เนื่องจากหากกลุ่มดังกล่าวป่วยจะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

นพ.ณรงค์กล่าวต่อว่า หลังจากที่ สธ.จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันในกลุ่มเสี่ยง พบว่าแนวโน้มจำนวนการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง จากเดิมที่ป่วย 61,989 ราย เสียชีวิต 4 ราย ในปี 2555 เหลือป่วย 43,047 ราย และไม่มีเสียชีวิตในปี 2556 ทั้งนี้จากรายงานของสำนักระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่ 1-19 ม.ค.2557 ทั่วประเทศพบผู้ป่วย 839 รายจาก 58 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย ดังนั้นในปี 2557 สธ.จึงมีนโยบายร่วมกับ สปสช.จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต่อไป

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อกันได้ทางการหายใจ มักระบาดในช่วงฤดูฝนและหนาว ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าหักโหมกับงาน และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และยึดหลักกินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ เพื่อทำให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้