วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

6 เดือนไม่จบประเทศถดถอย การเมืองยืดเยื้อคู่ค้าหนี-ลงทุนเอกชนติดแหง็ก

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า คาดว่าในปีนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (จีดีพีภาคอุตสาหกรรม) จะขยายตัวที่ 3-4% และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ขยายตัว 1.5-2.5% เทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจีดีพีภาคอุตสาหกรรม และเอ็มพีไอขยายตัว 0.2% และติดลบ 3.2% ตามลำดับ แต่หากการเมืองยืดเยื้อนานถึง 3 เดือนจะมีผลให้การบริโภคลดลง และในกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ และการลงทุนภาพรวมชะลอตัวจะกระทบต่อการเติบโตของจีดีพีภาคอุตสาหกรรมปีนี้ให้ลดลง 1.1% หรือคิดเป็นมูลค่าที่หายไป 50,000 ล้านบาท นอกจากนั้นยังส่งผลต่อเนื่องถึงการลดลงทุนของภาคเอกชน โดยคิดเป็นประมาณ 5% ที่จะทำให้การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างชะลอตัว คิดเป็นมูลค่า 100,000 ล้านบาท

สำหรับตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา นายสมชาย กล่าวว่า ลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ระดับ 60.14% ขณะที่ภาพรวมทั้งปีพบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 64.38%

ด้านนายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 30% ได้รับผลกระทบจากการเมืองแล้ว โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่ง 95% ระบุว่า ได้รับผลกระทบจากการที่ลูกค้าลดคำสั่งซื้อไปซื้อสินค้าในประเทศคู่แข่ง เพราะไม่สามารถกำหนดวันส่งสินค้าได้ชัดเจน และ 5% ติดปัญหาเกี่ยวกับเอกสารของหน่วยงานราชการ

ทั้งนี้ หากการเมืองยืดเยื้อจะส่งผลกระทบมากขึ้น เพราะคู่ค้าจะขาดความเชื่อมั่นทำการค้ากับไทย ศักยภาพการแข่งขันของไทยในอาเซียนลดลงมาอยู่ในอันดับที่ 5 จากอันดับที่ 3 ในปี 2556 และจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทยปีนี้ขยายตัวเพียง 3% จากที่คาดไว้ 4-5% ขณะที่การส่งออกขยายตัว 3.8% จากคาดการณ์เดิม 5% แต่การเมืองไม่จบภายในไตรมาสที่ 1 ยืดเยื้อถึงไตรมาสที่ 2 จีดีพีจะขยายตัวต่ำกว่า 3% และอันดับการแข่งขันของไทยจะหล่นเป็นอันดับที่ 6.

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า คาดว่าในปีนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (จีดีพีภาคอุตสาหกรรม) จะขยายตัวที่ 3-4% และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ขยายตัว 1.5-2.5%... 29 ม.ค. 2557 00:03 29 ม.ค. 2557 00:03 ไทยรัฐ


advertisement