วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศ เดินหน้า 'Restart ประเทศ

ข้าราชการ นักวิชาการ และนักธุรกิจ กว่า 185 คน ร่วมจัดตั้งกลุ่ม เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย พร้อมออกแถลงการณ์ เดินหน้า "Restart ประเทศไทย" เรียกร้องเดินหน้าปฏิรูปใน 5 ด้าน...

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มบุคคลผู้มีชื่อเสียงทางสังคมจากทุกวงการ ทั้งจากภาคธุรกิจ วิชาการ ข้าราชการ ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ศิลปินดารา นักแสดง และสื่อมวลชน จำนวน 185 คน เช่น ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นายธีรยุทธ บุญมี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด ได้รวมตัวกันภายใต้ชื่อ เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ พร้อมออกแถลงการณ์ เดินหน้าขบวนการ "Restart ประเทศไทย" โดยมุ่งหน้าปฏิรูปใน 5 เรื่อง ได้แก่ ด้านแก้ไขทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิรูปการเมืองการปกครอง ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปเศรษฐกิจผูกขาด และปฏิรูปสังคมสร้างพลังพลเมืองที่เข้มแข็ง

เครือข่ายฯ มีความเชื่อร่วมกันว่า ภาคการเมืองหมดความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงในการบริหารประเทศแล้ว ซึ่งกระแสความตื่นตัวทางการเมืองครั้งใหญ่ของประชาชน จะเป็นตัวตัดสินทิศทางของประเทศ แต่โอกาสการเจรจาได้ผ่านเลยไปหมดแล้ว โดยการเลือกตั้งในระบบเดิมและเงื่อนไขเดิม ยังแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงกว่าเดิม และหนีไม่พ้นวงจรอุบาทว์

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ กล่าวว่า ทางเครือข่ายมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมบุคคลผู้มีทุนทางสังคมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง จะร่วมประคับประคองประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน ให้เป็นไปด้วยความสันติ และจะปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุผล พร้อมกับสร้างเสริมเครือข่ายเฉพาะประเด็นและเฉพาะพื้นที่ โดยเลือกประเด็นรูปธรรมการปฏิรูปในบางเรื่อง เพื่อดำเนินการให้ได้ผลกระทบทะลุทะลวง

นายธีรยุทธ บุญมี นักวิชาการ นักวิจารณ์การเมือง ผู้บุกเบิกและก่อตั้งเครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย กล่าวว่า การเมืองไทยได้พังทลายตั้งแต่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับตำแหน่ง โดยพังทลายตั้งแต่โครงสร้างของพรรคการเมือง อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ ระบบตรวจสอบสื่อเสียศูนย์ ระบบข้าราชการพัง กลุ่มธุรกิจพัง ความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่างๆ พัง คุณธรรมและศีลธรรมพัง เกิดการล้มตาย เสียเลือดเสียเนื้อ จนกลายเป็นเรื่องธรรมดา รวมไปถึงสิ่งสำคัญหลายๆ สิ่งที่ขับเคลื่อนประเทศไทยก็พังทลายเสียหายไปอย่างมาก

ขณะนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ คนไทยแบ่งแยกกลุ่มกัน ชาวบ้าน ชาวนา ข้าราชการ นักธุรกิจมีฝักมีฝ่าย มีความคิดเห็นต่างกัน จนสร้างความขัดแย้งรุนแรง ดังนั้น ทุกคนควรออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ อย่าไปกลัวนักการเมือง ช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยให้ดีขึ้น ตามแต่ความสามารถที่ตนเองจะทำได้และจะต้องดูข่าวอย่างปราศจากอคติ

ทั้งนี้ ตนไม่สนับสนุนในเรื่องของการปฏิวัติ รัฐประหาร และความรุนแรงต่างๆ ถึงแม้ว่าการปฏิรูปจะยากและมีอุปสรรคเยอะก็ตาม เป็นเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่า สามารถแก้ได้ด้วยกฎหมาย หรือบทความทางวิชาการดีๆ แต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะฉะนั้น เราควรจะเริ่มที่การแก้จากล่างสู่บน หรือการคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ

นายสมเกียรติ อ่อนวิมล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงมุมมมองในการปฏิรูปประเทศไทย ว่า ปัจจุบันสื่อเป็นตัวแปรและเป็นปัญหาสำคัญ ที่จะกำหนดรูปแบบและความคิดของประชาชน และในขณะเดียวกัน สื่อก็ยังได้รับแรงกดดันจากภาคประชาชนในแง่ของการทำหน้าที่อีกด้วย ดังนั้น สื่อก็ควรที่จะใช้สิทธิ เสรีภาพที่ตนเองมีอย่างถูกต้อง และนึกถึงหลักจรรยาบรรณเป็นสำคัญ อีกทั้งสื่อมวลชนก็ควรที่จะรับฟังเสียงจากประชาชนในทุกแง่มุม โดยไม่แบ่งฝ่าย หรือเอียงเอนไปทางใดทางหนึ่งและวางตัวเป็นกลาง

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง กล่าวว่า จากผลสำรวจของต่างชาติ พบว่า กลุ่มคนรวย หรือกลุ่มธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นกลุ่มคนที่สามารถออกนโยบาย เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องของตนเอง โดยใช้วิธีสนับสนุนผ่านพรรคการเมืองให้ร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ ทั้งในเรื่องของการผูกขาดการค้า และสัมปทานต่างๆ รวมไปถึงกรณีที่คนรวยทำผิด กำลังจะถูกดำเนินคดี ก็ยังมีเสียงกระซิบจากบางคนไปบอกให้หนีไปก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ก็ควรที่จะเริ่มโดยการสร้างระบบภาษีที่โปร่งใส และจะต้องแยกการเมืองออกจากภาคธุรกิจอย่างชัดเจน และที่สำคัญ ภาคธุรกิจต้องสลัดความขาดเขลาออกให้ได้ โดยกล้าที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นได้อย่างเสรี.

ข้าราชการ นักวิชาการ และนักธุรกิจ กว่า 185 คน ร่วมจัดตั้งกลุ่ม เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย พร้อมออกแถลงการณ์ เดินหน้า "Restart ประเทศไทย" เรียกร้องเดินหน้าปฏิรูปใน 5 ด้าน... 28 ม.ค. 2557 17:19 28 ม.ค. 2557 18:27 ไทยรัฐ