วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บริโภคสัตว์ปีกปลอดภัย 'ตรุษจีน' นี้ห่างไกล 'ไข้หวัดนก'

บริโภคสัตว์ปีกปลอดภัย 'ตรุษจีน' นี้ห่างไกล 'ไข้หวัดนก'

  • Share:

เทศกาล "ตรุษจีน" ปีนี้กลับมาอีกครั้ง เทศกาลใหญ่ของการเฉลิมฉลองและการเลือกซื้ออาหารการกิน เพื่อการกราบไหว้บรรพบุรุษและรับประทานร่วมกันในครอบครัว แน่นอนว่าวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ เนื้อสัตว์ จำพวก "เป็ด ไก่" จะถูกใช้ในเทศกาลนี้เป็นจำนวนมาก ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ควรระมัดระวัง เอาใจใส่โรคที่อาจมากับสัตว์เหล่านี้ ซึ่งที่รู้จักกันดี คือ กลุ่มไข้หวัดนกสายพันธุ์ต่างๆ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ประเทศไทยยังไม่มีรายงานพบเชื้อชนิดนี้ ทั้งในสัตว์ปีก สัตว์ป่า และในคน โดยไม่พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกทุกสายพันธุ์ แต่ยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เนื่องจากภูมิภาคเอเชียและประเทศใกล้เคียง ยังมีรายงานผู้ป่วยมีการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยกับ "ไทยรัฐออนไลน์" ว่าช่วงตรุษจีนนี้ ทางกรมควบคุมโรคมีภารกิจเพื่อดูแลและออกให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อดูแลตัวเองในการเลือกซื้อสัตว์ปีก จำพวก "เป็ด ไก่" อย่างปลอดภัย สิ่งที่สำคัญคือ ต้องปรุงให้สุกก่อนนำมารับประทาน หากชำแหละเอง ต้องดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณเป็นพิเศษ นอกจากนี้จำเป็นต้องล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ หรือหากพบเห็นไก่ เป็ด หงอยมีอาการป่วย อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้แจ้งทางกรมควบคุมโรคเข้าไปตรวจสอบ


คำแนะนำสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงตรุษจีน โดยเฉพาะประเทศจีน ที่มีข้อมูลพบไข้หวัดนกอยู่นั้น ให้ระมัดระวังการเดินทางไปยังตลาด ที่มีการชำแหละสัตว์ปีกสด อย่าสัมผัสสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ปีกต่างๆ ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น และหมั่นล้างมือทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ทางกรมควบคุมโรค ได้บูรณาการการดูแลประชาชนในมาตราการป้องกันโรคไข้หวัดนก ร่วมกับอีก 2 กรมใหญ่ คือ กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า ดูแลในกลุ่มนกป่า เป็ดน้ำต่างๆ ตามธรรมชาติ ต่อมาคือกรมปศุสัตว์ ที่ดูแลในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงเพื่อการค้าและในครัวเรือน และต่อมาโรคไข้หวัดนก ซึ่งติดต่อจากสัตว์ปีกจำพวกเป็ด ไก่มาสู่คนนั้น ทางกรมควบคุมโรคมีมาตรการเฝ้าระวัง กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมใน 4 กลุ่มคือ 1. ในผู้ป่วยมีอาการปอดบวมรุนแรง 2.ผู้ป่วยปอดบวมหลังจากกลับจากต่างประเทศ 3. ผู้ป่วยปอดบวมที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และ 4. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีอาการ เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวจะมีการเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้สอบถามไปยังสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค พบว่า สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้ออกคำเตือนเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง ไก่หรือเป็ด เป็นเนื้อสัตว์ที่มักจะมีการนำมาปรุงเป็นของไหว้ เพื่อการป้องกันโรคไข้หวัดนก ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทาน เลือกซื้อเป็ด ไก่ ที่ดูสดใหม่ เนื้อไม่มีสีคล้ำ ผิวหนังหรือเครื่องในไม่มีจ้ำเลือด และไม่มีมูลติดเปื้อนที่เปลือกไข่ และควรนำมาล้างให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ให้งดการรับประทานเนื้อสัตว์ปีก ไข่ กึ่งสุกกึ่งดิบ แยกเขียงหั่นอาหารดิบ อาหารที่ปรุงสุกแล้ว


หากไปตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ รวมทั้งพื้นผิวที่สัตว์เหล่านั้นอยู่ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หลังสัมผัสสัตว์ เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์

ผู้บริโภคที่จะซื้อสัตว์ปีกมาชำแหละเองต้องระมัดระวังให้มาก โดยเฉพาะการเลือกสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย ไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยมาชำแหละ

ด้านสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว  แต่ขณะนี้เริ่มเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนมีการบริโภคสัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ กทม. ผลจากการสุ่มตรวจสถานเลี้ยงสัตว์ปีกเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการเลี้ยงซื้อไก่ที่มีคุณภาพปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก พบว่าสัตว์ปีกในวันนี้ถือว่า มีการดูแลและเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างเป็นระบบและถูกสุขลักษณะ.

 

 

 

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้