วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ร.ชาวนาอ่างทอง สอนลดต้นทุนได้จริง

ย่างเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว สำหรับโรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง...การเรียนการสอนช่วยให้ชาวนาจบหลักสูตร มีศักยภาพเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ได้แค่ไหน

“การสอนของเราเป็นการให้ความรู้เพิ่มพูน ทักษะ โดยให้ชาวนาปฏิบัติจริงในแปลงนาตลอดฤดูกาล หรือประมาณ 20 สัปดาห์ โดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอนเริ่มตั้งแต่การหว่านข้าว ศึกษาการเติบโตของต้นข้าว ดูแลรักษาไปจนถึงเก็บเกี่ยว แต่สิ่งที่เน้นสอนชาวนาให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าการทำนาแบบทั่วไปคือ หัดตรวจนับแมลงที่เป็นผลดีกับต้นข้าว เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน แมงมุม พร้อมกับตรวจหาแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และหนอนต่างๆ เพื่อให้ชาวนาดูปริมาณศัตรูข้าวว่า มากพอที่จะได้ใช้สารกำจัดหรือยัง”

นายพรปวีณ์ แสงฉาย ครูโรงเรียนชาวนา อธิบายอีกว่า เมื่อดูโรคแมลงศัตรูข้าวเป็น จากนั้นก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสารชีวภาพเพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น สะเดา บอระเพ็ด ยาสูบ ฟ้าทะลายโจร หนอนตายหยาก มาเป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับฉีดพ่นแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่ให้เข้ามาทำลายผลผลิตข้าวได้เท่านั้น ยังช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ขณะเดียวกันอีกทางหนึ่งยังสอนให้เรียนรู้การผลิตสารชีวภาพที่ช่วยให้ต้นข้าวมีผลผลิต และคุณภาพดีขึ้น เช่น ฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์หน่อกล้วยและสารสกัดจากเปลือกมังคุด

และจากการสำรวจแปลงข้าวของชาวนาที่จบหลักสูตรไปแล้ว นายพรปวีณ์ บอกว่า สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลดอัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกต่อไร่จากเดิม 25 กก.ต่อไร่เหลือเพียง 10 กก. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงจากเดิม 60 กก.ต่อไร่เหลือ 10 กก. ส่วน ต้นทุนค่า สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เดิมเคยใช้ถึง 700 บาทต่อไร่ ได้ลดลงเหลือเพียง 300 บาทต่อไร่

เฉลี่ยต้นทุนการผลิตของการใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยและยาอยู่ที่ 4,230 บาทต่อไร่...ในขณะที่แปลงใช้สารชีวภาพใช้จ่ายอยู่ที่ 2,750 บาทต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตข้าว 800 กก.ต่อไร่... ราคาที่ขายได้จะอยู่ที่ 8,400 บาท

จะเห็นได้ว่าความรู้จากการเรียนช่วยให้ชาวนามีกำไรมากกว่าที่ใช้ สารเคมีไร่ละ 1,480 บาท แถมทั้งยังได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ และปลอดสาร พิษ ส่งผลให้มีผลกำไรเพิ่ม ขึ้น นอกจากจะขายได้ราคา มากกว่า ชาวนายังมีชีวิตพร้อมกับสุขภาพที่ดีขึ้นอีกต่างหาก

ความสำเร็จของโรงเรียนชาวนาอ่างทอง ทำให้มีการขยายโรงเรียนออกไป 17 แห่ง ใน 7 อำเภอ และเพื่อเผยแพร่ผลงานอย่างกว้างขวาง 29 ม.ค.- 9 ก.พ. จังหวัดอ่างทองได้จัดแสดงนิทรรศการ “โรงเรียนชาวนา” ในงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง 2” ที่วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรมจากธรรมชาติ สร้างสมดุลชีวิต สร้างอนาคตยั่งยืน”.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

ย่างเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว สำหรับโรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง...การเรียนการสอนช่วยให้ชาวนาจบหลักสูตร มีศักยภาพเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ได้แค่ไหน 28 ม.ค. 2557 14:10 28 ม.ค. 2557 14:17 ไทยรัฐ