วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงดิ้นถกคลังโยกงบปี 57 ซ่อมถนน หลังกฎหมายเงินกู้ 2 ล้านล้านยังค้างเติ่ง

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงเตรียมหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอโยกงบประมาณปี 57 บางส่วนที่ดำเนินการล่าช้ามาใช้บำรุงรักษาถนนและบูรณะเส้นทางสายหลักแทน หลัง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทที่ถูกวางให้นำไปใช้ซ่อมแซมบำรุงถนนสายหลัก ยังไม่สามารถใช้ได้ เพราะอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงจะขอโยกงบฯโครงการที่ล่าช้าและงบบำรุงที่มีอยู่ 5,000 ล้านบาทมาใช้ควบคู่ในการซ่อมบำรุงทางสายหลัก ส่วนงบฯลงทุนส่วนอื่นจะมาพิจารณาใหม่ในปีงบประมาณ 58 ว่าต้องทำอย่างไรต่อไป ทั้งนี้ ปี 57 กรมทางหลวงได้รับงบฯทั้งสิ้น 52,000 ล้านบาท เป็นงบลงทุน 32,000 ล้านบาท มีทั้งโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องและโครงการที่ต้องแล้วเสร็จภายในปี 57 ล่าสุดถึงเดือน ธ.ค.56 ได้เบิกจ่ายแล้ว 6% หรือราว 2,900 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า โครงการก่อสร้างถนน 4 เลนระยะที่ 2 และบูรณะสายทางหลักจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้ หากไม่ดำเนินการต้นทุนค่าขนส่งจะสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก ส่วนโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทางที่อยู่ใน พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท กรมฯวางแผนแก้ปัญหาโดยนำงบฯ ค่าเวนคืนไปใส่ในงบฯปี 58 แทน ส่วนเงินก่อสร้างเส้นทางสายบางปะอิน-นครราชสีมา จะขออนุมัติกู้เงินจากแหล่งอื่นมาลงทุน ส่วนสายบางใหญ่-กาญจนบุรีจะเชิญชวนเอกชนเข้ามาลงทุน ส่วนสายพัทยา-มาบตาพุดใช้เงินกองทุนของกรมทางหลวง.

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงเตรียมหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอโยกงบประมาณปี 57 บางส่วนที่ดำเนินการล่าช้ามาใช้บำรุงรักษาถนนและบูรณะเส้นทาง... 28 ม.ค. 2557 00:55 28 ม.ค. 2557 23:07 ไทยรัฐ