วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห่วงโรงเรียนขยายโอกาสเปิด ม.ปลาย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห่วงโรงเรียนขยายโอกาสเปิด ม.ปลาย เผยไม่มีความพร้อมขาดครูผู้สอน นโยบายรัฐบาลหนุนเรียนสายอาชีพ...

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวนมากขอเปิดสอนชั้น ม.ปลาย แต่ปัญหาที่พบคือ เป็นการเปิดบนความไม่พร้อมโดยเฉพาะเรื่องครูผู้สอน ซึ่งในการประชุมบอร์ด กพฐ. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธาน กพฐ.ได้สอบถามตนว่า โรงเรียนขยายโอกาสจะเป็นโรงเรียนประถมฯ หรือมัธยมฯ เพราะบางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึง ม.ปลาย ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางแห่งก็มีความจำเป็นต้องเปิดถึง ม.ปลาย เพราะโรงเรียนมัธยมฯ อยู่ไกลมากและเป็นชุมชนใหญ่ แต่บางพื้นที่ก็อยู่ไม่ไกลและการคมนาคมก็ไม่ลำบาก จึงเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะโรงเรียนเหล่านี้มักขาดครู เนื่องจากเวลาเรียกบรรจุครูโรงเรียนขยายโอกาสฯ มักไม่มีคนเลือกทั้งที่เรียกบรรจุจำนวนมาก ทำให้ระยะแรกของโรงเรียนขยายโอกาสฯ ต้องจ้างครูมัธยมฯ ที่เกษียณอายุราชการแล้วมาสอนไปก่อน แต่อยู่ได้ไม่นานก็ล้าเพราะอายุมาก จึงต้องมีการทบทวนกันใหม่ว่ามีความจำเป็นต้องเปิดจริงๆ แค่ไหน และต้องถามโรงเรียนเหล่านี้ด้วยว่าจะเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมฯ หรือโรงเรียนประถมฯ ถ้าเลือกเป็นมัธยมฯ ก็ต้องเลิกรับประถมฯ ในปีหน้า โดยหยุดรับอนุบาลกับ ป.1 แต่หากเลือกเป็นประถมฯ ก็ต้องหยุดรับ ม.4

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา เพราะไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงาน ซึ่งไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องทำเรื่องนี้ มิฉะนั้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะไม่มีคนทำงาน เพราะมุ่งเรียนแต่ปริญญากันหมด ดังนั้นหากนโยบายรัฐบาลเน้นส่งเสริมผลิตกำลังแรงงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ต้องเปลี่ยนนโยบายการขยายชั้นเรียนเพิ่มในระดับ ม.4 เช่นจากเดิมที่อนุญาตให้โรงเรียนเปิด ม.4 ได้ 8 ห้องเรียนก็ต้องคงเดิมไม่ขยายห้องเรียนเพิ่มได้.

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห่วงโรงเรียนขยายโอกาสเปิด ม.ปลาย เผยไม่มีความพร้อมขาดครูผู้สอน นโยบายรัฐบาลหนุนเรียนสายอาชีพ... 28 ม.ค. 2557 00:00 ไทยรัฐ