วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวงพระราชทานผ้าห่มกันหนาวชาวกาฬสินธุ์

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ที่ประสบภัยหนาว ถึงผู้ฐานะยากไร้ ในพื้นที่ชนบท...

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 57 ที่หอประชุมอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ไปมอบให้กับประชาชนชาวอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีฐานะยากจน ที่อาศัยในพื้นที่ชนบทและประสบภัยหนาวรุนแรง


เนื่องจากพื้นที่อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นพื้นที่ห่างไกล และติดกับเทือกเขาภูพาน จึงทำให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่น ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า สำหรับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบภัยหนาวยาวนานติดต่อกันหลายสัปดาห์ อุณหภูมิทั่วไปเฉลี่ย 10-15 องศาฯ ส่วนบริเวณยอดภูเขาอุณหภูมิอยู่ที่ 3-4 องศาฯ ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมากกว่า 3 แสนราย ส่วนอำเภอคำม่วงได้ประสบสถานการณ์ภัยหนาวตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2556 มีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว เนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จำนวน 8,750 คน แยกเป็นราษฎรที่มีฐานะยากจน คนชรา และราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 4,700 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือ มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้ว จำนวน 4,200 ผืน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งในการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ ทำให้ราษฎรที่เป็นคนชรา บุคคลด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง.

 

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ที่ประสบภัยหนาว ถึงผู้ฐานะยากไร้ ในพื้นที่ชนบท... 27 ม.ค. 2557 17:39 27 ม.ค. 2557 19:16 ไทยรัฐ