วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภารกิจเพื่อชาวโลกล่องมหาสมุทรอินเดีย วางทุ่นตรวจจับสึนามิ

วัตถุสีเหลืองขนาดใหญ่คือ ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ ที่จะนำไปติดตั้งทดแทนของเดิมที่หายไป เมื่อเดือน ส.ค. ในปีที่ผ่านมา...

"ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ" นำทีมเทคนิคฝ่าคลื่นลมของมหาสมุทรอินเดีย ออกจากฝั่งไปนับพันกิโลเมตร ในภารกิจการซ่อมบำรุงทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ มาตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ และนำทุ่นสำรองชุดใหม่ไปวางแทน ชี้เป็นประโยชน์ต่อนานาประเทศบริเวณรอบมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งไทย เพื่อลดการสูญเสียและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ...


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ บอกว่า การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.-5 ก.พ. 57 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่แจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงเห็นว่าภารกิจในครั้งนี้มีความจำเป็น เพราะจะต้องใช้งานจากทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิตลอดเวลา เพื่อใช้วิเคราะห์หาข้อมูลการเกิดคลื่นสึนามิ

การซ่อมบำรุงในครั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง เพราะตำแหน่งที่วางทุ่นอยู่ห่างจาก จ.ภูเก็ต ไปทางทิศตะวันตกกว่า 1 พันกิโลเมตร สำหรับการซ่อมบำรุงจะมีการนำอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันน้ำ BPR (bottom Pressure Recorder) ซึ่งวางอยู่ที่ระดับน้ำลึก 3500 เมตร ขึ้นมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ และตรวจสอบระบบการทำงาน พร้อมทั้งนำทุ่นสำรองชุดใหม่ไปวางแทน การดำเนินงานในครั้งนี้ จะทำการตรวจสอบจนกว่าสัญญาณการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดมีผล และรายงานมายังศูนย์กลางข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์และเผยแพร่ได้ จึงจะเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจ


การซ่อมบำรุงทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิครั้งนี้ ไม่ได้ใช้ประโยชน์สำหรับประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้น แต่จะเป็นประโยชน์กับนานาประเทศบริเวณรอบมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศไทย และชาวต่างประเทศที่พำนัก หรือเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมกันนี้ ยังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย อีกทั้งสร้างเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ การทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ด้านการแจ้งเตือนภัย จะเป็นการทำงานโดยใช้หลักบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อหาแนวทางป้องกัน และบรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ตลอดจนการร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายและผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา.

 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นำทีมเทคนิคฝ่าคลื่นลมของมหาสมุทรอินเดีย ออกจากฝั่งไปนับพันกิโลเมตร ในภาระกิจการซ่อมบำรุงทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ มาตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ และนำทุ่นสำรองชุดใหม่ไปวางแทน ชี้ เป็นประโยชน์ต่อนานาประเทศบริเวณรอบมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งไทย เพื่อลดการสูญเสียและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ... 27 ม.ค. 2557 16:54 27 ม.ค. 2557 18:23 ไทยรัฐ