วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับโฉมพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. เตรียมเปิดพื้นที่ใหม่ ส.ค.นี้

กรุงเทพมหานคร เร่งการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดให้ทันในเดือน ส.ค. 57 นี้...

นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า กทม.กำลังเร่งรัดการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดให้ทันในเดือน ส.ค. 57 นี้ ทั้งนี้ จากที่ได้เคยเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) เป็นเวลากว่า 8 ปี (ปี 44-52) ทำให้อาคาร สถานที่ รวมถึงชุดนิทรรศการ เกิดชำรุดและล้าสมัย

ดังนั้น กทม.จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดให้บริการ เพื่อทำการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และชุดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ให้มีความทันสมัย เหมาะต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน และเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด "Learning for Young Creative Mind" เมื่อเดือน ม.ค. 53 ที่ผ่านมา

แม้ที่ผ่านมา มีกระแสข่าวความสนใจของประชาชนได้เรียกร้องให้ กทม. เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) โดยเร็ว กทม.ได้พยายามเร่งรัดการปรับปรุง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "Learning for Young Creative Mind" สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์ เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพิ่มแรงจูงใจที่สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพตามธรรมชาติของเด็ก โดยคัดสรรกิจกรรมสาระความรู้ที่เหมาะสม นำมาจัดวางเป็นฐานต่างๆ ให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อจิตสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมที่ดึงดูด น่าสนใจ และนำ กทม.ก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งตามสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย ดังนี้ เด็กอายุ 3-6 ปี มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านบทบาทสมมติ สร้างเสริมความมั่นใจ ด้วยเครื่องเล่นปีนป่ายในบรรยากาศธรรมชาติ พร้อมฐานผจญภัยเพื่อฝึกทักษะการใช้ร่างกาย ในชื่อฐาน "เมืองสายรุ้ง" เด็กอายุ 7-12 ปี ได้ปรับพื้นที่เป็นลานสร้างสรรค์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ การเพาะความคิดจากการทำอาหาร การขุดค้น-ประกอบโครงกระดูกไดโนเสาร์ ห้องศิลปะ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ รู้จักเพื่อนร่วมโลก สร้างทัศนคติเชิงบวก รู้จักตัวเอง เห็นความสามารถของตนในการสร้างสรรค์มองมุมต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความคิดที่แตกต่าง ฝึกการแสดงออกด้วยละคร สร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างตามจิตนาการ และทดลองสร้างเมืองให้น่าอยู่

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ปกครอง ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ห้องสมุดสร้างสรรค์และสวนหลังบ้าน ส่วนพื้นที่ภายนอกอาคาร มีเครื่องเล่นปีนป่ายในบรรยากาศธรรมชาติ ฐานผจญภัย ฝึกทักษะการใช้ร่างกาย สวนน้ำ และมุมพักผ่อน.