วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ธุรกิจประกันชีวิตรุกระบบขายผ่านแอพฯ หวังขยายฐานลูกค้า

การพัฒนาระบบการขายและซื้อประกันชีวิตยุคดิจิตอล ดันธุรกิจประกันชีวิตโตต่อเนื่อง ขณะที่เมืองไทยประกันชีวิต นำระบบดิจิตอลส่งเสริมการขาย-ขยายฐานลูกค้า มั่นใจปีนี้เบี้ยประกันรับรวมเติบโตร้อยละ 15...  

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต กล่าวว่า ประเมินกันว่าธุรกิจประกันชีวิตปี 2557 นี้ ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง เพราะภายใต้ยุคดิจิตอล ประชาชนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และการเข้าถึงการจำหน่ายประกันชีวิตได้ง่ายขึ้นสำหรับเมืองไทยประกันชีวิตเองในปีนี้ ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำด้านดิจิตอลในธุรกิจประกันชีวิต โดยนำระบบ Digital insurer มาใช้สำหรับแอพพลิเคชั่นและโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการสื่อสารระหว่างลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนขาย และพนักงาน ถือเป็นการความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิตอล นอกจากนี้ ยังนำระบบต่างๆ มาเพิ่มความสะดวกในการขายและทำธุรกรรมให้ลูกค้า เช่น ระบบ Automatic Underwriting ที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมของลูกค้า เช่น กลุ่มรายย่อย กลุ่มประกันชีวิต และสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ก็เพื่อเพื่อส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนขาย

ซีอีโอ บ.เมืองไทยประกันชีวิต กล่าวต่อว่า การพัฒนาระบบและความสนใจประกันชีวิตที่มีมากขึ้น จะทำให้เบี้ยประกันรับรวม ของเมืองไทยประกันชีวิต เติบโตได้มากกว่าร้อยละ 15  จาก 3 ไตรมาสแรกในปี 2556 มีเบี้ยประกันรับ รวม 60,249 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 23 แบ่งเป็นเบี้ยประกันใหม่ 27,613 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 27 และเบี้ยประกันต่ออายุ 32,636 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 20

นายสาระ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน มีเป้าหมายการขยายฐานตัวแทนขายกรมธรรม์ จะใช้ระบบสอบใบอนุญาตผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 19 แห่งทั่วประเทศ สามารถรองรับได้ 5 หมื่นคนต่อปี จากปัจจุบันที่มีตัวแทนอยู่ 2 หมื่นคน และยังได้ใช้เครื่อง MPOS อุปกรณ์ชำระเบี้ยประกันแบบพกพาเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต

ซีอีโอ บ.เมืองไทยประกันชีวิต กล่าวด้วยว่า ส่วนโอกาสการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมในแต่ละประเทศ เช่น กฎหมายผู้บริโภค สภาพเศรษฐกิจ เบื้องต้นได้รับอนุญาตให้เปิดสำนักงานผู้แทนในประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการทำประกันชีวิตมากขึ้น พร้อมทั้งศึกษาความพร้อมทางธุรกิจ.

การพัฒนาระบบการขายและซื้อประกันชีวิต ยุคดิจิตอล ดันธุรกิจประกันชีวิตโตต่อเนื่อง ขณะที่เมืองไทยประกันชีวิต นำระบบดิจิตอลส่งเสริมการขาย-ขยายฐานลูกค้า มั่นใจปีนี้เบี้ยประกันรับรวมเติบโตร้อยละ 15... 27 ม.ค. 2557 15:30 27 ม.ค. 2557 16:32 ไทยรัฐ