วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย. ยืนยัน'ขนมเซียงจาหรือซันจา' ไทยไม่นำเข้า

อย.ยืนยันขนมเซียงจาหรือซันจาจาก 3 บริษัทของจีนที่มีสารก่อมะเร็ง ไม่มีการนำเข้า ไม่มีอยู่ในสารบบอาหารของไทย ระบุมีขนมคล้ายเซียงจาถูกกฎหมาย 8-9 บริษัท ที่ขอจดทะเบียนอย่างถูกต้อง แนะประชาชนดูฉลากก่อนซื้อ...

จากกรณีที่ประเทศจีนมีการสั่งโละขนมเซียงจาหรือซันจา ซึ่งสำนักความปลอดภัยด้านอาหารของจีน ประกาศว่าเป็นอาหารไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากตรวจพบว่าการผสมสารเพิ่มสีแดงที่มีสารก่อมะเร็งผสม อยู่ มี 3 ยี่ห้อ ได้แก่ บริษัท ชิงโจวอี้ว์ป๋อสือผิ่น บริษัท เป่ยจิงจางหยังซางเม่า และ บริษัท เป่ยจิงรุ่ยอี๋ชุนสือผิ่น ซึ่งเป็นขนมที่ทำจากพุทราจีน 3 ยี่ห้อ เนื่องจากใช้วัตถุเพิ่มสีแดงที่เป็นสารก่อมะเร็ง และมีความกังวลว่า อาจมีการวางจำหน่ายในประเทศไทยและอาจส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภคได้

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่า ดูจากฐานข้อมูลของ อย. พบว่า อย.ไม่เคยอนุญาตเลขสารบบอาหารของประเทศไทยให้แก่ทั้ง 3 บริษัทผู้ผลิตจากจีน อีกทั้งจากการตรวจสอบข้อมูลจากด่านอาหารและยา ยังพบว่าในประเทศไทยไม่เคยมีการนำเข้าขนมเซียงจาจากทั้ง 3 บริษัทด้วย ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกับขนมเซียงจาที่ขายในประเทศไทยมีบริษัท ประมาณ 8-9 บริษัท ที่ขอจดแจ้งเลขสารบบอาหารกับ อย. ซึ่งเป็นการขอเลขสารบบอย่างถูกต้อง และก่อนที่จะนำเข้ามาขายในประเทศไทยก็จะมีการจัดทำฉลากเป็นภาษาไทยและตรวจ สอบก่อนที่จะวางจำหน่าย

หากมีการขายและ อย.ยังตรวจไม่พบก็เท่ากับเป็นการลักลอบนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายโดยไม่มีใบ อนุญาตอาหาร ผู้กระทำความผิดก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีโทษปรับ 3 หมื่นบาท ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ขายอาหารก็จะมีโทษปรับ 3 หมื่นบาท แต่กรณีของการนำเข้าจะเป็นความผิดของผู้นำเข้า

โดยตาม พ.ร.บ.อาหารจะ มีการระบุชัดเจนว่าอาหารชนิดใดให้ใส่สีใดได้บ้างและปริมาณเท่าใด ซึ่งในไทยยังไม่มีการระบุชื่อสีว่าชนิดใดห้ามใส่สี แต่จะตรวจสอบได้จากปัจจัยอื่น เช่น หากตรวจพบว่าใช้สารตัวใดในอาหารแล้วอาหารดังกล่าวเกิดมีปริมาณสีเกินมาตรฐาน ก็จะไปตรวจสอบในเรื่องของการใส่สีเกินปริมาณที่กำหนด หรือกรณีที่มีการระบุชัดว่าสีชนิดใดมีสารที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ยังมีผู้ละเมิดไปใส่ในอาหารก็จะเท่ากับว่าขายอาหารไม่บริสุทธิ์

สำหรับในประเทศไทยมีการเฝ้าระวังและกวาดล้างการลักลอบนำเข้าอาหารอยู่ และในกรณีที่มีการลักลอบนำเข้า อย.ก็จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คอยควบคุมดูแลตามตลาดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารประชาชนควรดูที่ฉลากภาษาไทย และเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะชื่อผู้นำเข้าและเลขสารบบอาหาร 13 หลัก.

อย.ยืนยันขนมเซียงจาหรือซันจาจาก 3 บริษัทของจีนที่มีสารก่อมะเร็ง ไม่มีการนำเข้า ไม่มีอยู่ในสารบบอาหารของไทย ระบุมีขนมคล้ายเซียงจาถูกกฎหมาย 8-9 บริษัท ที่ขอจดทะเบียนอย่างถูกต้อง แนะประชาชนดูฉลากก่อนซื้อ... 27 ม.ค. 2557 14:18 27 ม.ค. 2557 15:24 ไทยรัฐ