วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประเทศล้มเหลว

การเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมาเป็นการพิสูจน์ กลไกในระบอบประชาธิปไตย ได้เป็นอย่างดีว่า  มีทั้งปีนเกลียวและไม่ทำงาน  กกต. หรือ คณะกรรมการเลือกตั้งที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งโดยตรง ถูกโฟกัสมากที่สุด  รู้ทั้งรู้ว่าการเลือกตั้งจะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร จุดไหน แต่ก็ไม่มีความพยายามที่จะหาทางแก้ไขล่วงหน้า ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่คาดเอาไว้ทุกกรณี

สิ่งที่ กกต.จะต้องรับผิดชอบต่อไปนี้ คือ   ต้องจัดการเลือกตั้งให้มี ส.ส.ครบร้อยละ 95 เข้ามาทำหน้าที่ในสภาให้ได้ ไม่ใช่เอะอะก็จะเลื่อนการเลือกตั้ง ท่าเดียว  ถามว่าเลื่อนไปทำไม ในเมื่อ กปปส.ยังขัดขวางการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ ยังบอยคอตเลือกตั้ง   เลื่อนไม่เลื่อน มีค่าเท่ากัน

การทำงานของ กกต. รอให้เกิดปัญหาก่อนค่อยแก้ไข แต่ไม่ได้คิดที่จะแก้ไขปัญหาล่วงหน้า  อ้างมาตรา 78  มีเหตุสุดวิสัย แล้วจึงมาหาทางออก ซึ่งจะเลือกตั้งได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ

ณ จุดนี้ มีคำถามดังขึ้นเรื่อยๆว่า เมื่อ กกต.ทำหน้าที่ไม่ได้ สมควรรับผิดชอบโดยการลาออกหรือไม่ แล้ว ถ้าจัดการเลือกตั้งไม่ได้ กกต.จะอยู่ทำอะไร

วันนี้ต้องยอมรับว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะล้มเหลว

ล้มเหลวทั้งอำนาจรัฐ ล้มเหลวทั้งการบริหารการปกครอง ล้มเหลวทั้งเรื่องความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการเมือง ยังเหลือแค่รัฐบาลที่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้น

กฎหมู่กำลังอยู่เหนือกฎหมาย

มีนายกฯ มี ครม. มีทหาร มีตำรวจ ก็เหมือนไม่มี เพราะไม่สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองประเทศได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ ประชาชนที่ลงทะเบียนต้องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านับแสนคน แต่ไม่สามารถเข้าไปใช้สิทธิได้ สุดท้ายก็จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ต่อไปนี้กฎหมาย บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จะใช้บังคับได้กับคนกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้บังคับกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง

บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคล ประชาชน  ที่ไม่สามารถไปชำระภาษีได้ ตามเวลาที่กำหนด ก็จะถูกสรรพากรสั่งปรับ โดยที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัทห้างร้านเหล่านี้ เมื่อกฎหมายไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างเป็นธรรมก็ไม่สมควรที่จะมีกฎหมายในการปกครองประเทศอีกต่อไป

คนกลุ่มไหนต้องการอะไร ก็ไปใช้กำลังข่มขู่บังคับเอา และสุดท้ายหากประเทศล้มเหลว เกิดสงครามกลางเมือง   ประเทศไม่มีกฎเกณฑ์กติกาอีกต่อไป ไม่พ้น มิคสัญญี กลียุค

หรือหากการชุมนุมประท้วงสามารถใช้กำลังกดดันเปลี่ยนแปลงประเทศได้ ไม่ว่าจะมีรัฐบาลมาจาก สีไหน ฝั่งไหน ข้างไหน ก็จะต้องเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ ไปตลอดปีตลอดชาติ ทีใครทีมัน นั่งบริหารประเทศบนซากปรักหักพังและความหายนะ ประเทศไทยประกาศเป็นประเทศประชาธิปไตย แต่ไม่มีการเลือกตั้ง ไม่มีกฎกติกา

แล้วจะเป็นประชาธิปไตยตรงไหน.

หมัดเหล็ก

27 ม.ค. 2557 09:00 27 ม.ค. 2557 09:00 ไทยรัฐ