วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาสนาคริสต์ ยิ่งตียิ่งขยาย

ศาสนาคริสต์ ยิ่งตียิ่งขยาย

  • Share:

คนที่มีอำนาจมากและใช้อำนาจไปในทางที่กดขี่ข่มเหงคนกลุ่มอื่นอย่างไม่เป็นธรรม ในสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดีย ไม่มีการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพวีดิโอ การเล่าขานถึงเรื่องราวความอยุติธรรมต้องใช้จากปากต่อปาก ก็ไม่กระไรนักดอกครับ ทว่าในปัจจุบันทุกวันนี้ ผู้ใดใครมีบารมีอำนาจล้นฟ้าและใช้บารมีอำนาจไปในทางที่ผิด ไปในทางกดขี่ข่มเหงรังแกคนอื่น ความอยุติธรรมจะทำให้บารมีอำนาจเสื่อมและล่มสลายหายไปเพียงชั่วราตรี

จักรวรรดิโรมันเคยมีอำนาจอันดับหนึ่งของโลก กระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 1 พระเยซูคริสต์ประสูติที่เมืองเบทลิเฮม และทรงเจริญวัยในเมืองนาซาเร็ท พระองค์ทรงเห็นใจและสั่งสอนชาวพื้นเมืองซึ่งมักเป็นผู้ยากไร้และทนทุกข์ทรมานด้วยโรคร้ายที่สังคมรังเกียจ

ขณะที่จักรพรรดิแห่งโรมันอุ้มชูฟูเฟื่องแต่คนรวย ขุนนาง ผู้ปกครองที่มียศศักดิ์สูง และทหาร พระเยซูคริสต์กลับทรงสั่งสอนคนยากไร้ คนที่ทุกข์ทรมาน

ขณะที่จักรพรรดิและผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในจักรวรรดิโรมันสนใจแต่อำนาจ การรักษาอำนาจ ฆ่าประชาชนคนในจักรวรรดิของตนเพื่อผดุงไว้ซึ่งอำนาจ แบ่งมนุษย์ออกเป็นมากมายหลายระดับเพื่อให้มีการปกครองกดขี่กันเป็นชนชั้นลดหลั่นลงมา

พระเยซูคริสต์กลับทรงสอนว่า มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันในสายพระเนตรแห่งพระเป็นเจ้า ความเท่าเทียมกันขึ้นอยู่ที่ความศรัทธาและการปฏิบัติตามคำสั่งสอน มิใช่ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือความงามและความสมบูรณ์ของร่างกาย

พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่า โลกนี้เป็นเพียงสถานทดลอง อาจเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน แต่ก็เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ความสุขที่แท้จริงอยู่ในโลกหน้า

ในอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งยั่งยืนชั่วนิรันดร

คำสั่งสอนของพระเยซูเป็นปัญหาต่อการปกครองของอาณาจักรโรมัน ซึ่งในตอนนั้นพวกโรมันนับถือศาสนาแบบพหุเทวนิยม มีพระเจ้าหลายพระองค์ ประชาชนคนโรมันและราษฎรทั้งหลายในจักรวรรดิต้องยึดถือจักรพรรดิเสมือนเป็นเทพเจ้า จึงขัดกับศาสนาคริสต์ที่สอนให้นับถือพระเป็นเจ้าองค์เดียวผู้มีอำนาจสูงสุด ไม่ให้นับถือเทพเจ้าองค์อื่นใด

พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนผู้ยากไร้และทรมานอยู่นานประมาณ 3 ปี ก็ถูกจักรพรรดิสั่งให้ข้าหลวงโรมันจับและเอาไปลงโทษตรึงกางเขน จักรพรรดิโรมันปราบปรามผู้นับถือศาสนาคริสต์อย่างรุนแรง โดยการประหัตประหารในรูปแบบต่างๆ อย่างอยุติธรรม โดยหวังว่าจะให้ผู้ที่เห็นนั้นเกิดความเกรงกลัวและเลิกนับถือ
ทว่า ผิดคาดครับ.....

ผู้มีอำนาจบารมีของแต่ละยุคทุกสมัยในโลกนี้ ล้วนมีความคิดแบบมืดดุจจักรพรรดิโรมันทั้งนั้น จักรพรรดิโรมันทรงลืมคิดไปว่า ความอยุติธรรมจะทำให้ผู้คนกลัวชั่วคราว และแขยงแขงขนรังเกียจในพระองค์ ดั่งเช่นที่เคยเกิดขึ้นในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ในจักรวรรดิโรมัน ค.ศ.33 ที่ยิ่งฆ่า ยิ่งกดขี่ ยิ่งเหยียดหยามดูหมิ่นถิ่นแคลน ยิ่งโยนข้อหา ก็ยิ่งเพิ่มผู้ศรัทธา

ความศรัทธาในพระเยซูคริสต์แผ่ขยายกระจายเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงในการปราบปราม กระทั่ง ค.ศ.313 จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงหันมารับนับถือศาสนาคริสต์และให้ยุติการปราบปรามอย่างอยุติธรรมนั้น บั้นปลายท้ายที่สุด คริสต์ศาสนาก็ได้รับการยอมรับนับถือให้เป็นศาสนาประจำชาติของโรมันใน ค.ศ.380 ในสมัยจักรพรรดิเทโอโดซิอัสที่ 1

เรียนไปในย่อหน้าแรกแล้ว ว่าความอยุติธรรมที่อุบัติใน ค.ศ.2014 ไม่ได้ถูกบันทึกเพียงตัวอักษร แต่บันทึกด้วยภาพ และสามารถถูกแพร่ถ่ายขยายไปทุกตรอกซอกมุมของโลก

ความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันพังเพราะถูกสนิมกร่อนทีละน้อย

ทว่าความยุติธรรมที่ถูกแพร่ขยายกระจายไปด้วยภาพในโซเชียลมีเดีย จะทำให้อาณาจักรล่มสลาย และแตกกระจัดพลัดพรายกลายเป็นมากมายหลายชาติรัฐได้ภายในราตรีเดียว

ยุติธรรมค้ำจุนโลก ยุติธรรมค้ำจุนจักรวรรดิ ยุติธรรมค้ำจุนวาสนาบารมีให้แผ่ขยายกระจายมั่นคง ดำรงสถิตนานนับพันปี

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ผดุงความยุติธรรม

ศรัทธาในพระองค์จึงดำรงมายาวนานนับพันปี.

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้