วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหิดลคว้า ม.สีเขียวอันดับ 31 ของโลก

ผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2013 ของมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย ประกาศให้ ม.มหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 31 ของโลก อันดับที่ 4 ของเอเชียและอันดับ 1 ของประเทศไทย...

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2013 จัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประกาศให้ ม.มหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 31 ของโลก อันดับที่ 4 ของเอเชียและอันดับ 1 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดอันดับ 301 แห่ง โดยเกณฑ์ประเมินครอบคลุม 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษาซึ่งเป็นอันดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2012 หรือพ.ศ.2555 ซึ่ง ม.มหิดลอยู่อันดับที่ 36 ของโลก อันดับ 11 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของ ประเทศไทย ทั้งนี้ ม.มหิดลมุ่งมั่นเป็น Eco University และมุ่งสู่ Mahidol Sustainable University อย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2559 นอกจากจะรักษาระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว ยังคงไว้ซึ่งความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวด้วยว่า ยังมีสถาบันอุดม ศึกษาไทยติดอันดับอีก 12 แห่ง ดังนี้ ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 39 ม.มหาสารคาม อันดับที่ 49 จุฬาฯ อันดับที่ 50 ม.แม่ฟ้าหลวง อันดับที่ 53 ม.เกษตรศาสตร์ อันดับที่ 56 ม.ธรรมศาสตร์ อันดับที่ 68 ม.เทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 75 ม.กรุงเทพ อันดับที่ 77 ม.แม่โจ้ อันดับที่ 194 ม.นเรศวร อันดับที่ 198 ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 234 และ ม.บูรพา อันดับที่ 268.

ผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2013 ของมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย ประกาศให้ ม.มหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 31 ของโลก อันดับที่ 4 ของเอเชียและอันดับ 1 ของประเทศไทย 27 ม.ค. 2557 00:04 27 ม.ค. 2557 03:37 ไทยรัฐ