วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

ปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

  • Share:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแบบมืออาชีพ ย้ำเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สามารถออกแบบแก้ไขปัญหาในงานที่ทำได้ เน้นการพัฒนาหลักสูตรนักปฏิบัติ มุ่งเน้นงานวิจัย ให้นักศึกษาสื่อสารในระดับนานาชาติ...

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี และสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแบบมืออาชีพ โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานอกจากจะนำวิชาความรู้ที่เรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้ว จะต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สามารถออกแบบแก้ไขปัญหาในงานที่ทำได้ อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายได้ โดยจะเน้นการพัฒนาหลักสูตรนักปฏิบัติ มุ่งเน้นงานวิจัย ให้นักศึกษาสื่อสารในระดับนานาชาติ มีการปรับหลักสูตรในทุกคณะ เพิ่มหน่วยกิตและชั่วโมงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ กำหนดวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีพร้อมกับสอดแทรกการปฏิบัติควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังเน้นทำหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ รวมถึงคณาจารย์จะเข้าไปมีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยอาจารย์และนักศึกษาต้องร่วมทำการวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ไขและเพิ่มศักยภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้