วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อดีตกกต. มอง 2 ก.พ.ชะตาไม่ต่างจากเลือกตั้งล่วงหน้า

ประพันธ์ นัยโกวิท อดีตคณะกรรมการการเลือกตัั้ง บอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้กับหน่วยเลือกต้ั้งใน กทม.และภาคใต้เป็นสิ่งที่คาดหมายไว้อยู่แล้ว ซึ่งหน่วยใดไม่สามารถเปิดหีบลงคะแนนได้ เพราะมีเหตุจำเป็นก็จะเข้ามาตรา 78 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ให้กรรมการประจำหน่วยประกาศงดลงคะแนนและรายงาน กกต.เพื่อกำหนดวันลงคะแนนใหม่ ภายใน 7 วัน หรือ ตามความเหมาะสม ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่เปิดลงคะแนนได้บางส่วนแล้ว ต้องหยุดลงคะแนนไป จะต้องกลับมาลงคะแนนใหม่ทั้งหมด

นอกจากนี้ การเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 ก.พ. 57 น่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกัน กับการเลือกตั้งล่วงหน้า ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีว่า จะเลื่อนวันเลือกตั้งหรือไม่ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ได้สั่งให้เลื่อนเลือกตั้ง แต่บอกเพียงว่า สามารถเลื่อนได้ ขึ้นกับ กกต.และนายกรัฐมนตรี

โดยท่าทีของ กกต.เสนอให้เลื่อนวันเลือกตั้งอยู่แล้ว หากเลื่อนวันเลือกตั้งเปรียบเสมือนเป็นการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ในความเห็นส่วนตัวจึงมองว่า เท่ากับเริ่มขบวนการใหม่ ทั้งการรับสมัคร การจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์สามารถลงสมัครได้ แต่นักกฎหมายบางคนก็มองว่าทำไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการตีความของกฎหมาย.

"การเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 ก.พ. 57 น่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกัน กับการเลือกตั้งล่วงหน้า ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีว่า จะเลื่อนวันเลือกตั้งหรือไม่ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ได้สั่งให้เลื่อนเลือกตั้ง แต่บอกเพียงว่า สามารถเลื่อนได้ ขึ้นกับ กกต.และนายกรัฐมนตรี" 26 ม.ค. 2557 15:04 ไทยรัฐ