วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โขง–เลย–ชี–มูล

โขง–เลย–ชี–มูล

  • Share:

โครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าสู่อีสาน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนเพราะขาดน้ำทำกิน...คนไทยรุ่นก่อนจะคุ้นกับชื่อ “โขง–ชี–มูล” ที่เงียบหายมาหลายสิบปี

แต่แล้วโครงการนี้ถูกรื้อฟื้นอีกครั้ง ในชื่อใหม่คล้ายเก่า โขง–เลย–ชี–มูล เนื่องจากผลสรุปวิกฤติทรัพยากรน้ำของไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หากไม่มีการลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำในอีก 20 ปีข้างหน้า ภาคอีสานจะขาดแคลนน้ำปีละ 15,833 ล้าน ลบ.ม. เป็นแรงผลักดันให้โครงการถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผอ.สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน บอกว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูลโดยแรงโน้มถ่วง เป็นการใช้หลักทางวิศวกรรมที่จะนำจากแม่น้ำโขงปีละ 40,000 ล้าน ลบ.ม. บวกกับสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมในการส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงบริเวณปากแม่น้ำเลย อ.เชียงคาน จ.เลย ผ่านคลองผันน้ำ อุโมงค์ผันน้ำ และคลองส่งน้ำซึ่งจะขุดใหม่ตามแนวที่สูงริมขอบลุ่มน้ำโขง-ชี-มูล

จะทำให้เกิดแม่น้ำเพิ่มขึ้นใหม่ 6 สาย มีความยาวรวมกัน 2,210 กม. อยู่บนที่สูงเพื่อโรยน้ำลงมาให้พื้นที่ตอนล่าง กระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่ชลประทานด้วยแรงโน้มถ่วงประมาณ 20 ล้านไร่ และสูบน้ำริมขอบแม่น้ำอีก 10 ล้านไร่ รวมเป็นพื้นที่กว่า 30 ล้านไร่ หรือ 1.04 เท่าของพื้นที่ ชลประทานปัจจุบัน

และคลองที่วางในแนวเชิงเขาริมขอบลุ่มน้ำ สามารถดักน้ำหลากจาก พื้นที่ต้นน้ำได้ 25-30% สามารถชะลอน้ำหลากและผันข้ามลุ่มน้ำสาขาไปยังพื้นที่วิกฤติภัยแล้ง ที่การพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบปกติทำได้ยาก

ที่ผ่านมาโครงการนี้ ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เสร็จสิ้นมาตั้งแต่ปี 2555 พบว่า โครงการมีความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม

มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อย มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน...ส่วนขั้นตอนต่อจากนี้ กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ออกแบบรายละเอียดการพัฒนาแหล่งน้ำที่ปากน้ำเลย ประสานงานกับคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขง จากนั้นจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรี และดำเนินการก่อสร้าง

เรียกว่า ราชการพร้อมเดินหน้า...แต่ยังไม่ได้ยินเสียงคนในพื้นที่เลยว่าจะเอาด้วยหรือไม่.

 

ชมชื่น ชูช่อ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้