วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Go with

Go โก เมื่อใช้กับ preposition ที่แตกต่างหลากหลายกัน ก็ให้ความหมายหลากหลายต่างไปด้วย อย่างเช่น go with+ something ก็หมายถึง มีสิ่งนั้นให้พร้อมกับสิ่งอื่นด้วย  เช่น ผมได้รับการชักชวนให้ไปอยู่ที่สวีเดน โดยบอกว่ามีที่พักให้ผมเรียบร้อยเป็น บ้านอย่างดีอยู่ชานเมืองหลวง ผมบอกว่า โอย มีบ้านอยู่ก็ต้องมีเงินใช้ ไม่ทำงานอย่างไรจะมีเงินใช้ ฝ่ายที่ชวนก็บอกว่า “The house goes with the job.” มีบ้านให้พร้อมพ่วงงานให้เรียบร้อยด้วยครับ

นอกจากนั้น go with + something ยังหมายถึง ยอมรับความคิด หรือ ยอมรับคำแนะนำของคนอื่น  และตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามความคิดหรือคำแนะนำนั้น  ผมแนะนำเพื่อนๆ ในกลุ่มว่า เราควรจะรวมหุ้นกันตั้งร้านสหกรณ์เล็กๆ ที่โรงงานของเรานี่แหละ เพื่อนคนหนึ่งหันไปถามเพื่อนคนอื่นๆ ว่า “What do you think of Khunniti’s idea?” คุณเห็นว่าความคิดของคุณนิติเป็นยังไง? เพื่อนอีกคนหนึ่งตอบว่า “I think we should go with it” ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะยอมรับและทำตามคำแนะนำของคุณนิตินั่นแหละ

นอกจากนั้น go with + something หรือ go well with + something ให้ความหมายสื่อไปในทาง ไปด้วยกันได้ ไม่ดูขัดกัน กิลเลียน (Gillian) แต่งตัวเสร็จก็ออกมาถามเพื่อนๆ ว่า “Do you think these shoes go with this dress?” พวกเธอคิดว่ารองเท้าคู่นี้ไปกันได้กับชุดสีแดงชุดนี้ไหม?

คุณนิติ นวรัตน์

26 ม.ค. 2557 11:46 26 ม.ค. 2557 11:46 ไทยรัฐ