วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชาคม สธ. จ่อยื่นจดหมายชวน ขรก.ปฏิรูปก่อนลต.

กลุ่มประชาคมสาธารณสุขหารือร่วมกัน เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงส่วนราชการจากทุกกระทรวง เชิญชวนให้ข้าราชการทั้งหลายตื่นตัวกับเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย เริ่มวันแรก 27 ม.ค. นี้...

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย (สพศท.) ในฐานะตัวแทนประชาคมสาธารณสุข กล่าวว่า ประชาคมสาธารณสุขได้มีการหารือร่วมกับโรงเรียนแพทย์จาก 8 สถาบัน สภาวิชาชีพ ซึ่งได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า วันจันทร์นี้ (27 ม.ค.) ประชาคมสาธารณสุข จะยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงส่วนราชการจากทุกกระทรวง เชิญชวนให้ข้าราชการทั้งหลายตื่นตัวกับเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย

นอกจากนี้ พญ.ประชุมพรได้เปิดเผยเพิ่มเติมกับไทยรัฐออนไลน์ว่า แนวทางการยื่นจมหมายนั้น จะส่งตัวแทนออกไปเชิญชวนข้าราชการทุกหน่วยราชการ ทุกกระทรวงต่างๆ ให้หันมาแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนโดยสงบ โดยสุจริตและตามสิทธิ์ที่มี ให้ช่วยกันคิดช่วยเหลือประเทศชาติอย่างเปิดเผย เราถือเป็นคลังข้อมูลของรัฐบาลที่มีทั้งบวกและลบ ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ ข้าราชการควรดำเนินการของราชการต่อไป เพื่อประโยชน์ของประเทศ และจำเป็นต้องลุกขึ้นมาช่วยกัน เพราะพลังของช้าราชการสำคัญและมีประสิทธิภาพ

และจากกรณีเหตุการณ์การข่มขู่ คุกคาม การทำร้ายโดยใช้กำลังและอาวุธ แก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ในโรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลน้ำพอง รวมทั้งโรงเรียนใน จ.พระนครศรีอยุธยา และสถานที่อื่นๆ ซึ่งแสดงจุดยืนทางการเมืองโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และเป็นไปตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญ ล่าสุดสมาพันธ์ฯ ได้ออกแถลงการณ์เพื่อประณามการกระทำดังกล่าวมีใจความสำคัญ 3 ข้อดังนี้

1. ร่วมกันประณามการข่มขู่ คุกคาม และทำร้ายบุคลากรสาธารณสุขผู้บริสุทธิ์ทุกรูปแบบ 
2. สนับสนุนให้มีการแสวงหาข้อเท็จจริง และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้ได้
3. สนับสนุนให้มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัย แก่บุคลากรสาธารณสุขผู้บริสุทธิ์ สามารถให้บริการประชาชนอย่าง

"เราเป็นเหมือนแพทย์สนามที่ดูแลนักมวยกับกองเชียร์ เจ็บป่วยรักษาหมด มุมแดง-น้ำเงินเราไม่เลือก ไม่ใช่นักชกหรือคู่แข่งของใคร เพราะฉะนั้น ไม่ต้องมาขุ่มขู่ ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมที่ใช้อิทธิพล อำนาจข่มขู่ เราคือเหยื่อ สำหรับแพทย์ พยาบาลนั่นองค์กรเราเชื่อมกันหมด เกิดเหตุที่ใดที่หนึ่ง เราสื่อถึงกันหมดทั้งประเทศ สมาพันธ์ฯ เห็นว่าเกิดเหตุเช่นนี้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยไหนก็ไม่ควร เพราะว่าเรากำลังให้บริการคนไข้อยู่ " พญ.ประชุมพร กล่าวทิ้งท้าย.

กลุ่มประชาคมสาธารณสุขหารือร่วมกัน เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงส่วนราชการจากทุกกระทรวง เชิญชวนให้ข้าราชการทั้งหลายตื่นตัวกับเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย เริ่มวันแรก 27 ม.ค. นี้... 26 ม.ค. 2557 11:02 26 ม.ค. 2557 12:54 ไทยรัฐ