วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำกวม

ควันหลงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 8 ต่อ 0 ชี้ว่าในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอื่นใด สามารถเลื่อน วันเลือกตั้งออกไปได้จาก กำหนดเดิม

ส่วนปัญหาว่า อำนาจสั่งเลื่อนวันเลือกตั้งเป็นอำนาจของใคร??

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 ชี้ว่าเป็นอำนาจรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรี และประธาน กกต. ฝ่ายละ 50 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงเพิ่มเติมว่าคำวินิจฉัยทั้ง 2 ประเด็นไม่ใช่ “คำสั่ง” ให้ต้องปฏิบัติตาม

แต่เป็นการวินิจฉัยกว้างๆ เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายไปปรึกษาหารือกันเอง

พรุ่งนี้ (28 ม.ค.) นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะนัดพบ ประธาน กกต. ศุภชัย สมเจริญ  เพื่อเจรจาหาข้อสรุปร่วมกันว่าจำเป็นต้องเลื่อน? หรือไม่เลื่อน? วันเลือกตั้งออกไป?

ถ้าจำเป็นต้องเลื่อนวันเลือกตั้ง? จะเลื่อนไปอีกกี่วัน? กี่เดือน? กี่ปี?

โปรดรอพรุ่งนี้จะมีคำตอบอย่างเป็นทางการ

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้เลื่อนวันเลือกตั้งได้ ถือว่าเข้าทาง กกต. เต็มเปา

แต่ถ้า “ยิ่งลักษณ์” ไม่ยอมเลื่อนวันเลือกตั้ง  กกต.  ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี

เพราะตราบใดที่พระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ ยังมีผลบังคับใช้

กกต. ก็ต้องเดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไปตามกำหนดเดิม

ถ้า กกต. บิดตะกูดไม่ปฏิบัติตามก็เจอข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซะเอง

อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่ กกต. เสนอให้เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก่อนเนื่องจาก 15 จังหวัดภาคใต้ไม่มีความพร้อมที่จะจัดเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยว่าควรเลื่อนวันเลือกตั้งเฉพาะบางจังหวัด (ภาคใต้) ที่มีปัญหาจริงๆ

ส่วนอีก 62 จังหวัด ที่พร้อมจัดเลือกตั้งได้ตามปกติ  กกต. จะเลื่อนวันเลือกตั้งให้ยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อทำไม??
ข้อสำคัญ การที่ กกต. อ้างว่า

ต้องการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเพื่อคลี่คลายวิกฤติการเมือง  ก็ขัดแย้งกับ ความเป็นจริง

เพราะสิ่งที่มวลมหาประชาชนของ “กำนันสุเทพ เทือกสุบรรณ” ต้องการไม่ใช่การเลื่อนวันเลือกตั้ง

แต่ต้องการไล่รัฐบาลลูกเดียว!!

ความจริงของชีวิตมันอยู่ตรงนี้ตะหากล่ะโยม

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมายังมีความกำกวมอยู่หลายประการ เช่น...

1, ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้อ้างอำนาจรัฐธรรมนูญมาตราใดที่เปิดช่องให้เลื่อนวันเลือกตั้งได้แม้แต่มาตราเดียว

2, คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญระบุให้เลื่อน “วันเลือกตั้ง” อย่างเดียว  แต่ไม่เปิดช่องให้  “ล้มกระบวนการเลือกตั้ง”แต่อย่างใด

3, ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ชี้ว่าให้เลื่อนวันเลือกตั้งยกกระบิทั้ง  77  จังหวัด หรือให้เลื่อนเฉพาะบางจังหวัดที่มีเหตุฉุกเฉินจำเป็น

4, ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุระยะเวลาการเลื่อนวันเลือกตั้งต้องไม่เกินกี่วัน?กี่เดือน?กี่ปี?

5, ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ชี้ว่า

การเลื่อนวันเลือกตั้งต้องทำอย่างไร??

แต่ถ้าจะให้ “รัฐบาลรักษาการ” ออกพระราชกฤษฎีกาเลื่อนวันเลือกตั้งใหม่ก็ทำไม่ได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญ

6, การจะเลื่อนวันเลือกตั้ง ต้องให้พรรคการเมืองที่ลงสมัครเลือกตั้งทั้ง 53 พรรคเห็นชอบร่วมกัน ไม่ใช่ “นายกฯ” กับ “ประธาน กกต.” มุบมิบตกลงกันเอง

7, ขณะนี้เหลือเวลาก่อนถึงวันเลือกตั้งใหญ่แค่ 5 วัน

ไฟจุกตูดขนาดนี้จะเลื่อนวันเลือกตั้งทันได้ยังไง.

 

"แม่ลูกจันทร์"

26 ม.ค. 2557 08:45 26 ม.ค. 2557 08:45 ไทยรัฐ