วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โลมาพันธ์ุใหม่

ภาพ 'โลมาแม่น้ำอาราเกวญา' โลมสายพันธ์ุใหม่พบในแม่น้ำอาราเกวญา ในป่าฝนอะเมซอน ในประเทศบราซิล นับเป็นโลมาพันธ์ุใหม่ตัวแรกที่พบในบารซิลในรอบเกือบ 100 ปี...

ภาพ 'โลมาแม่น้ำอาราเกวญา' โลมสายพันธ์ุใหม่พบในแม่น้ำอาราเกวญา ในป่าฝนอะเมซอน ในประเทศบราซิล นับเป็นโลมาพันธ์ุใหม่ตัวแรกที่พบในบารซิลในรอบเกือบ 100 ปี... 26 ม.ค. 2557 05:18 26 ม.ค. 2557 06:06 ไทยรัฐ