วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 26/01/57

โดย

ประกวดผลงานวิทย์...สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก โดยชวนโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายในวันที่ 21 ก.พ.ประกาศผลวันที่ 11 มี.ค. ดูรายละเอียดที่  http://globethailand.ipst.ac.th

ชวนเต้นประกอบเพลง...สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวดเต้นประกอบเพลงพร้อมสินค้า มอก.ในโครงการรณรงค์และจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) “ประหยัด ปลอดภัย ใช้สินค้า มอก.” โดยวันที่ 26 ม.ค.จัดที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.สระบุรี วันที่ 8-9 ก.พ.ที่ห้างเซ็นทรัล จ.อุดรธานี และวันที่ 22-23 ก.พ.ที่ห้างเซ็นทรัล จ.ลำปาง สอบถามโทร. 0-2946-8470-2

เลื่อนแสดงไดโน ป่วนก๊วนหรรษา...คณะผู้จัดงานละครนิทาน ไดโน ป่วนก๊วนหรรษา แจ้งว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ จึงขอเลื่อนการแสดงละครนิทาน “ไดโนป่วนก๊วนหรรษา ตอนตะลุยดาวน้อยสีน้ำเงิน” ทุกรอบการแสดงออกไปก่อน สำหรับ ผู้ที่ซื้อบัตรจากไทยทิคเก็ตเมเจอร์แล้ว สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่จุดจำหน่ายหลักของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขา สอบถาม โทร.0-2262-3456 ส่วนรอบหมู่คณะ (โรงเรียน) ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป.

25 ม.ค. 2557 09:27 25 ม.ค. 2557 09:27 ไทยรัฐ