วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กบฏนายสิบ

โดย บาราย

สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย (เล่ม 1 อักษร ก.) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อาจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เกริ่นนำเรื่องกบฏนายสิบไว้ว่า หลังพระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎรรับตำแหน่งนายกฯคนที่ 2 เมื่อ 20 มิ.ย.2476 วันที่ 11–12 ต.ค.ปีเดียวกัน ก็เกิดกบฏบวรเดช กองทหารฝ่ายรัฐบาลปราบฝ่ายกบฏได้สำเร็จ

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปรักษาพระเนตรที่อังกฤษ 2 มี.ค.2477 ทรงสละราชสมบัติ

เหตุการณ์ทางการเมืองดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มบุคคลต่างๆ กลุ่มนายสิบทหารบก ไม่พอใจรัฐบาล ไม่พยายามประนีประนอมกับฝ่ายรัชกาลที่ 7 ไม่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เท่าที่ควร

รวมทั้งไม่พอใจ นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) ผู้อำนวยการปราบกบฏฯ ก้าวขึ้นสู่อำนาจในกองทัพ ล้ำหน้านายทหารชั้นผู้ใหญ่ และไม่พอใจหลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ) นายทหารร่วมรุ่นหลวงพิบูลฯ ที่ส่งไปคุมกรมตำรวจ สอดส่องควบคุมฝ่ายตรงกันข้าม

ต้นคิดกบฏนายสิบ เริ่มจากสิบเอกถม เกตุอำไพ กับเพื่อนอีก 7 คน สิบเอกเข็ม เฉลยทิศ สิบเอกแช่ม บัวปลื้ม สิบเอกตะเข็บ สายสุวรรณ สิบเอกทิ้ง แซ่ซิ้ม สิบเอกกวย สินธุวงศ์ สิบโท ม.ล.ทวีวงศ์ วัชรีวงศ์ และสิบโทแผ้ว แสงส่งสุข

นายสิบทั้งหมดนี้ ประจำการอยู่กองพันทหารราบที่ 2 วังจันทรเกษม มีนายพันตรีหลวงประหาร ริปูปราบ เป็นผู้บังคับกองพัน

ต่อมา นายสิบกลุ่มนี้ก็เริ่มขยายความคิดไปยังนายสิบกองทหารอื่น มีจ่านายสิบสาคร ภูมิทัต สิบเอกสวัสดิ์ มะหะหมัด กองพันทหารราบที่ 3 สิบโทศาสน์ คชกุล แผนกทะเบียนพล กระทรวงกลาโหม สิบโทเลียบ คหินทพงษ์ กองพันทหารราบที่ 5

และนายนุ่ม ณ พัทลุง อดีตหัวหน้าสถานีรถไฟ กุดจิก ซึ่งถูกปลดหลังกบฏบวรเดช

ตามแผน คืนวันที่ 5 สิงหาคม 2478 กลุ่มนายสิบ ที่เปลี่ยนเวรประจำการ...จะเคลื่อนไหวยึดกองพันทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 3 และกรมทหารม้า

วางแผนจับพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกฯ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม รัฐมนตรีมหาดไทย พันเอกหลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีกลาโหม พันตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์- ทิพอาภา ประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

และหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

แต่ยังไม่ทันที่กลุ่มนายสิบจะเคลื่อนไหว ข่าวรั่ว ไปเข้าหูนายพันตรีทวน วิชัยขัททคะ ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 1 ซึ่งเป็นฝ่ายคณะราษฎร วันที่ 3 สิงหาคม กลุ่มนายและเครือข่ายถูกจับกุมทั้งหมด

รัฐบาลตั้งศาลพิเศษขึ้นพิจารณาคดี การสอบสวนสั่งฟ้องดำเนินไปรวดเร็ว คือสั่งฟ้องทั้งหมด 14 คน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2478...จำเลยทุกคนสารภาพ ยกเว้นสิบเอกสวัสดิ์ มะหะหมัด คนเดียวที่ปฏิเสธ ศาลอ่านคำพิพากษาประหารชีวิต

สิบเอกสวัสดิ์ถูกนำไปยิงเป้าที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า

จำเลยนอกจากนั้น จำคุกตลอดชีวิต 8 คน จำคุกตลอดชีวิต 3 คน จำคุก 16 ปี 1 คน

ต่อมา รัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ ได้ออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรม พ.ศ.2488 ปลดปล่อยนักโทษ การเมืองทุกรุ่น นักโทษกบฏนายสิบจึงเป็นอิสระพ้นความผิดไปด้วย

อาจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เขียนไว้ว่า กลุ่มกบฏนายสิบได้แรงบันดาลใจมาจากข่าวหนังสือพิมพ์ เรื่องการรัฐประหารที่เรียกว่า การ ปฏิวัตินายสิบ ที่คิวบา เมื่อ 4 ก.ย.2476

นายสิบกลุ่มนี้ได้ชัยชนะ เลื่อนยศตัวเองและพวกพ้องเป็นนายพล ปกครองคิวบาในเวลาต่อมา.

บาราย

25 ม.ค. 2557 08:51 25 ม.ค. 2557 08:51 ไทยรัฐ