วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติศาลรธน.เอกฉันท์ เลื่อนเลือกตั้งได้

ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ 8-0 สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ ให้นายกฯ และประธาน กกต.ร่วมหารือ เพื่อออก พรฎ.กำหนดวันเลือกตั้งใหม่...

วันที่ 24 ม.ค. วันนี้ภายหลังจากที่ใช้เวลาการประชุมนานกว่า 7 ชั่วโมงในที่สุด ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ 8 ต่อ 0 เสียง ว่า สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ ส่วนอำนาจหน้าที่ในการเลื่อนเลือกตั้งนั้น ตุลาการศาลฯ มีมติโดยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 เห็นว่า ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ครม. โดยให้นายกรัฐมนตรี และประธาน กกต. จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการหารือ เพื่อออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่


หลังจากที่เมื่อวานนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์รับคำร้อง กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้พิจารณา วินิจฉัยกรณีความขัดแย้ง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กตต. และคณะรัฐมนตรีในการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้ง ทั่วไปขึ้นใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214

ทั้งนี้ สำหรับคำร้องของ กกต.นั้น ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ซึ่งผู้ร้อง หรือ  กกต.เห็นว่า รัฐบาลควรเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้โอกาสทุก พรรคการเมืองได้หารือร่วมกันและได้ข้อยุติในการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความ สงบเรียบร้อย แต่นายกรัฐมนตรีมิได้ดำเนินการนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ เสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ แต่อย่างใด กลับแสดงความเห็นผ่านสื่อสาธารณะยืนยันว่า การกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ไม่สามารถกระทำได้ และนายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้ร้องก็ไม่มีอำนาจกำหนดวันเลือกตั้งใหม่

กรณีดังกล่าว จึงเข้าข่ายความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างผู้ร้องกับ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรัฐมนตรี อันป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ 2 องค์กรขึ้นไป และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา วินิจฉัย.

ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ 8-0 สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ ให้นายกฯ และประธาน กกต.ร่วมหารือ เพื่อออก พรฎ.กำหนดวันเลือกตั้งใหม่... 24 ม.ค. 2557 17:14 24 ม.ค. 2557 17:25 ไทยรัฐ