วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลปกครองสูงสุด นัด อ่านคำพิพากษา ปมน้ำ3.5แสนล้าน 28ม.ค.นี้

ศาลปกครองสูงสุด นัด อ่านคำพิพากษา ปมน้ำ 3.5 แสนล้าน 28 ม.ค.นี้...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลาง ได้นัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีพิพาทระหว่าง นายอุเทน ชาติภิญโญ (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายวันที่ 28 ม.ค. 2557 ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย วางข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ตามโครงการบริหารจัดการน้ำ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี กำหนดให้บริษัทเอกชนผู้เข้าประมูลจะต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ หรือ ทบทวนแบบรายละเอียดตามผลการศึกษาและจัดหาที่ดิน และขออนุญาตใช้พื้นที่เอง อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดี จะเปิดให้บริษัทเอกชนเข้าทำการประมูลราคา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยยังมิได้ดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่ง เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2556 ไม่รับคำฟ้องนี้ ไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดี มิใช่เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือ อาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือ งดเว้น การกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมีสิทธิฟ้องคดี ต่อศาลปกครองได้ ผู้ฟ้องคดี จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องดังกล่าว ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุด นัด อ่านคำพิพากษา ปมน้ำ 3.5 แสนล้าน 28 ม.ค.นี้... 24 ม.ค. 2557 17:03 24 ม.ค. 2557 17:54 ไทยรัฐ