วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาลปกครองสูงสุด นัด อ่านคำพิพากษา ปมน้ำ3.5แสนล้าน 28ม.ค.นี้

ศาลปกครองสูงสุด นัด อ่านคำพิพากษา ปมน้ำ3.5แสนล้าน 28ม.ค.นี้

  • Share:

ศาลปกครองสูงสุด นัด อ่านคำพิพากษา ปมน้ำ 3.5 แสนล้าน 28 ม.ค.นี้...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลาง ได้นัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีพิพาทระหว่าง นายอุเทน ชาติภิญโญ (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายวันที่ 28 ม.ค. 2557 ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย วางข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ตามโครงการบริหารจัดการน้ำ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี กำหนดให้บริษัทเอกชนผู้เข้าประมูลจะต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ หรือ ทบทวนแบบรายละเอียดตามผลการศึกษาและจัดหาที่ดิน และขออนุญาตใช้พื้นที่เอง อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดี จะเปิดให้บริษัทเอกชนเข้าทำการประมูลราคา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยยังมิได้ดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่ง เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2556 ไม่รับคำฟ้องนี้ ไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดี มิใช่เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือ อาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือ งดเว้น การกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมีสิทธิฟ้องคดี ต่อศาลปกครองได้ ผู้ฟ้องคดี จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องดังกล่าว ต่อศาลปกครองสูงสุด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้