วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บินไทย แจง ฟ้องแค่ 4 แกนนำ ปัดเรียกคืนโบนัส

การบินไทย แจงผู้ถือหุ้น เร่งทวงถามการลงโทษ ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับแกนนำที่กระทำผิดรวม 4 คน ในการออกมาชุมนุมเรียกร้องให้ขึ้นเงินเดือน-โบนัส ย้ำ หากไม่ดำเนินการ จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่...

ตามที่ ไทยรัฐออนไลน์ ได้นำเสนอเนื้อหาข่าว "ปธ.สหภาพโวยบอร์ดบินไทยฯ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 300 ล้าน" เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 56 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจการบินไทยฯ ได้มีการเผยแพร่แถลงการณ์เนื้อความว่า ฝ่ายบริหารงานนโยบายของบริษัท การบินไทยฯ มีมติให้บริษัทฟ้องเรียกค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท กับพนักงานที่ได้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯ ขึ้นเงินเดือนและโบนัส เมื่อวันที่ 18-19 ม.ค. 56  

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 ม.ค. 57 ทางบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งจดหมายชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุว่า บริษัทฯ ขอเรียนว่า กรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับผู้กระทำผิด ที่เป็นแกนนำในการชุมนุมของพนักงาน ระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค. 56 นั้น เนื่องจากการชุมนุมของพนักงานในช่วงดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตรวจสอบสาเหตุตลอดจนความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้จัดทำสรุปรายงานและแจ้งความเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นจำนวนกว่า 300 ล้านบาท

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 56 ได้มีผู้ถือหุ้นขอให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการลงโทษ และฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับผู้กระทำผิดที่เป็นแกนนำโดยเร็ว และผู้ถือหุ้นยังมีหนังสือทวงถามความคืบหน้าเป็นระยะๆ มาโดยตลอด ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการใดๆ กับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย จะถือได้ว่าบริษัทฯ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502

บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ "ไม่สุจริต" รวม 4 คน มิได้เป็นหารฟ้องเรียกเงินเดือนและโบนัสคืนจากพนักงานทุกคน ตามที่ปรากฏในข่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ การปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัส เป็นมติของฝ่ายบริหารงานนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้และไม่มีเหตุผลที่บริษัทฯ จะเรียกเงินดังกล่าวคืนจากพนักงาน.

การบินไทย แจงผู้ถือหุ้น เร่งทวงถามการลงโทษ ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับแกนนำที่กระทำผิดรวม 4 คน ในการออกมาชุมนุมเรียกร้องให้ขึ้นเงินเดือน-โบนัส ย้ำ หากไม่ดำเนินการ จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่... 24 ม.ค. 2557 16:58 24 ม.ค. 2557 17:53 ไทยรัฐ