วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แบงก์กรุงเทพฉายแววพุ่งแรง เปิดดัชนีความพร้อมธุรกิจไทยก้าวไกลสู่เออีซี

แบงก์กรุงเทพฉายแววพุ่งแรง เปิดดัชนีความพร้อมธุรกิจไทยก้าวไกลสู่เออีซี

  • Share:


นางศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ผลวิจัย เรื่อง “ดัชนีความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนขององค์กรไทย” หรือ ASEAN Readiness Index-ARI Index ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้จัดทำวิจัยขึ้น พบว่า ในภาพรวมของบริษัทไทยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มโรงพยาบาล มีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีที่จะเริ่มต้นในปี 2558 ในระดับปานกลาง สำหรับดัชนีที่ใช้วัดความพร้อมจะพิจารณาจาก 4 ด้านหลักประกอบด้วย ด้านการตลาด การเงิน การปฏิบัติการ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และที่เลือกศึกษาใน 3 อุตสาหกรรมหลักคือ ธนาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรมอาหารและโรงพยาบาล เพราะเป็นอุตสาหกรรมหลักและเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย ในการมุ่งที่จะเป็นครัวของโลกและเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ โดยเลือกศึกษาจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก

ทั้งนี้ ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์พบว่า มีการเตรียมความพร้อมกระจุกตัวอยู่ใน 5 บริษัท คือ ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และกรุงศรีอยุธยา โดยธนาคารกรุงเทพ มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เพราะมีการขยายสาขาออกไปต่างประเทศมานานกว่าธนาคารอื่น มีสาขาในต่างประเทศกว่า 20 สาขา ทั้งสาขาเต็มรูปแบบและการเป็นพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่น ขณะที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมรองลงมา ใช้รูปแบบการเป็นพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่นมากกว่า

ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) และไทยเพรซิเดนท์ฟู๊ดส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่า มีความโดดเด่นในเรื่องความพร้อมในการเข้าสู่เออีซี เนื่องจากทั้งสองบริษัทขยายกิจการและฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศในอาเซียนนานแล้ว จึงมีแต้มต่อเหนือบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนที่โดดเด่นรองลงมาคือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ และทิปโก้ ส่วนในธุรกิจโรงพยาบาลที่โดดเด่นในความพร้อมด้านการตลาดมากที่สุดคือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ รองลงมาคือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลวิภาวดี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้