วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.ก.ส.ใจอ่อนจ่อยืดหนี้ชาวนา 1 ปี


นายสมศักดิ์  กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลว่า มีมาตรการ 2 ส่วน โดยส่วนแรก จะประกาศได้เร็วๆนี้ คือ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 1 ปี ยกเว้นดอกเบี้ยในอัตรา 3% ส่วนที่สอง คือ การเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้มากกว่า 20% ของผลผลิตที่รอการขาย โดยมาตรการแรก จะประกาศใช้ไปพร้อมกับเกษตรกรรายอื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ผลผลิตได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนมาตรการที่สอง ธ.ก.ส.จะประกาศใช้เมื่อรัฐบาลประกาศว่าไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนมาจ่ายในโครงการดังกล่าวได้

“สิ่งที่ ธ.ก.ส.สามารถช่วยเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรับเงินในโครงการจำนำล่าช้า คือ มาตรการช่วยเหลือ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติของ ธ.ก.ส. ส่วนการขยายระยะเวลาชำระหนี้ คาดว่าจะออกประกาศมีผลบังคับใช้ภายใน 2-3 วันข้างหน้านี้ ส่วนการปล่อยสินเชื่อนั้น จะต้องรอความชัดเจนว่า รัฐบาลกู้เงินได้หรือไม่”

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า มาตรการการให้เงินสินเชื่อนั้น ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะให้ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของผลผลิตรอการขาย หรือไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย โดยมีวงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรในโครงการจำนำข้าวยื่นขอสินเชื่อจำนวนไม่มากนัก หรือ คิดเป็นวงเงิน 1,000 ล้านบาท เนื่องจากเกษตรกรไม่ต้องการจ่ายค่าดอกเบี้ย และอยู่ระหว่างการรอการจ่ายเงินของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. เข้าใจเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้พิจารณาเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้มากกว่า 20% ของผลผลิตรอการขาย อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อไป หากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็จะผ่อนปรน ด้วยการใช้บุคคลค้ำประกันได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

สำหรับระยะเวลาการชำระหนี้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น จะอยู่ที่เดือน มี.ค. โดยเกษตรกรที่เข้าโครงการและเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ไม่ต้องกังวลกับการชำระหนี้แก่ธนาคาร เพราะสามารถเข้าร่วมมาตรการของธนาคารได้ ขณะเดียวกัน ก็ยังพอมีเวลาที่รัฐบาลจะสามารถจัดหาเงินมาจ่ายให้แก่เกษตรกรได้.

โดยส่วนแรก จะประกาศได้เร็วๆนี้ คือ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 1 ปี ยกเว้นดอกเบี้ยในอัตรา 3% ส่วนที่สอง คือ การเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้มากกว่า 20% ของผลผลิตที่รอการขาย ... 24 ม.ค. 2557 03:09 24 ม.ค. 2557 03:09 ไทยรัฐ


advertisement