วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดสัดส่วนรับ นร.โรงเรียนดังปี 57

เปิดสัดส่วนรับ นร.โรงเรียนดังปี 57

  • Share:


นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขตแจ้ง สัดส่วน การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้ส่งมาให้จำนวน 293 โรงเรียน โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้แก่ ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือก และคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET ของนักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ทวีธาภิเศกพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. เทพศิรินทร์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ปัญญาวรคุณ จับสลาก 40% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 30% ร.ร.โพธิสารพิทยากร พื้นที่บริการ50% ทั่วไป 50% ร.ร.มัธยมวัดนายโรง พื้นที่บริการ50% ทั่วไป 50% ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ พื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40% ร.ร. มัธยมวัดหนองแขม พื้นที่บริการ 50%ทั่วไป 50% ร.ร.โยธินบูรณะ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป50%

ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ราชวินิตมัธยม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.วัดนวลนรดิศ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.วัดราชโอรส พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ศึกษานารีพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ศึกษานารีวิทยาพื้นที่ บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีวัดระฆัง พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. สตรีวัดอัปสรสวรรค์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีวิทยา พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี จับสลาก 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สามเสนวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป50% ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% และ ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จับสลาก 50% พื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 10%

สพม.เขต 2 กทม. ได้แก่ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25%ทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เทพลีลา พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทรา–ชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 10%

พื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.บางกะปิ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับสลาก 10% พื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50% ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับสลาก 10% พื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50% ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.วชิรธรรมสาธิต พื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40% ร.ร.วัดสุทธิวราราม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%

ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 5% พื้นที่บริการ 45% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ พื้นที่บริการ 50%ทั่วไป 50% ร.ร.สารวิทยา จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.สิริรัตนาธร พื้นที่บริการ 50%ทั่วไป 50% ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% และ ร.ร.หอวัง จับสลาก 20%พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 3 จ.นนทบุรี ได้แก่ ร.ร. เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลาก 25%พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30%ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.บางบัวทอง จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.ปากเกร็ด จับสลาก 25%พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.ศรีบุณยานนท์ จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีนนทบุรี จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% และ ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 4 จ.ปทุมธานี ได้แก่ ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป50% ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. ธัญรัตน์ พื้นที่บริการ 50%ทั่วไป 50% ร.ร.ธัญบุรี จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

ร.ร.ปทุมวิไล พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สายปัญญารังสิต พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% และ ร.ร.หนองเสือวิทยาคม จับสลาก 50% ทั่วไป 50% จ.สระบุรี ได้แก่ ร.ร.แก่งคอย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.สระบุรีวิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จับสลาก 10% พื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50% สพม.เขต 5 จ.ชัยนาท ได้แก่ ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.สิงห์บุรี ได้แก่ ร.ร. สิงห์บุรี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.ลพบุรี ได้แก่ ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้แก่ ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์–รังสฤษฏ์) พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.อ่างทอง ได้แก่ ร.ร.สตรีอ่างทอง พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

พม.เขต 6 จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ ร.ร.ดัดดรุณี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ พื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40% ร.ร.วัดทรงธรรม จับสลาก 10% พื้นที่บริการ 45% ทั่วไป 45% ร.ร.สตรีสมุทรปราการ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สมุทรปราการ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 7 จ.ปราจีนบุรี ได้แก่ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุงพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.นครนายก ได้แก่ ร.ร.นครนายกวิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จับสลาก 50% ทั่วไป 50% จ.สระแก้ว ได้แก่ ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลาก 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สระแก้ว พื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40%

สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี ได้แก่ ร.ร.คุรุราษฎร์–รังสฤษฏ์ จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ พื้นที่ บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุงพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.กาญจนบุรี ได้แก่ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ พื้นที่บริการ 80% ทั่วไป 20% ร.ร.วิสุทธรังษี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม. เขต 9 จ.นครปฐม ได้แก่ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป
50% ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศ ศาลายา พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ราชินีบูรณะพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40% จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สงวนหญิง พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม. เขต 10 จ.เพชรบุรี ได้แก่ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.สมุทรสงคราม ได้แก่ ร.ร.ถาวรานุกูล พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%. จ.สมุทรสาคร ได้แก่
ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้