วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดสัดส่วนรับ นร.โรงเรียนดังปี 57


นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขตแจ้ง สัดส่วน การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้ส่งมาให้จำนวน 293 โรงเรียน โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้แก่ ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือก และคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET ของนักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ทวีธาภิเศกพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. เทพศิรินทร์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ปัญญาวรคุณ จับสลาก 40% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 30% ร.ร.โพธิสารพิทยากร พื้นที่บริการ50% ทั่วไป 50% ร.ร.มัธยมวัดนายโรง พื้นที่บริการ50% ทั่วไป 50% ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ พื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40% ร.ร. มัธยมวัดหนองแขม พื้นที่บริการ 50%ทั่วไป 50% ร.ร.โยธินบูรณะ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป50%

ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ราชวินิตมัธยม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.วัดนวลนรดิศ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.วัดราชโอรส พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ศึกษานารีพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ศึกษานารีวิทยาพื้นที่ บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีวัดระฆัง พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. สตรีวัดอัปสรสวรรค์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีวิทยา พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี จับสลาก 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สามเสนวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป50% ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% และ ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จับสลาก 50% พื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 10%

สพม.เขต 2 กทม. ได้แก่ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25%ทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เทพลีลา พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทรา–ชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 10%

พื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.บางกะปิ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับสลาก 10% พื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50% ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับสลาก 10% พื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50% ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.วชิรธรรมสาธิต พื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40% ร.ร.วัดสุทธิวราราม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50%

ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 5% พื้นที่บริการ 45% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ พื้นที่บริการ 50%ทั่วไป 50% ร.ร.สารวิทยา จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.สิริรัตนาธร พื้นที่บริการ 50%ทั่วไป 50% ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% และ ร.ร.หอวัง จับสลาก 20%พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 3 จ.นนทบุรี ได้แก่ ร.ร. เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลาก 25%พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30%ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.บางบัวทอง จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.ปากเกร็ด จับสลาก 25%พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.ศรีบุณยานนท์ จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.สตรีนนทบุรี จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% และ ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

สพม.เขต 4 จ.ปทุมธานี ได้แก่ ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป50% ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร. ธัญรัตน์ พื้นที่บริการ 50%ทั่วไป 50% ร.ร.ธัญบุรี จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

ร.ร.ปทุมวิไล พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สายปัญญารังสิต พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% และ ร.ร.หนองเสือวิทยาคม จับสลาก 50% ทั่วไป 50% จ.สระบุรี ได้แก่ ร.ร.แก่งคอย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.สระบุรีวิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จับสลาก 10% พื้นที่บริการ 40% ทั่วไป 50% สพม.เขต 5 จ.ชัยนาท ได้แก่ ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.สิงห์บุรี ได้แก่ ร.ร. สิงห์บุรี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.ลพบุรี ได้แก่ ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้แก่ ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์–รังสฤษฏ์) พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.อ่างทอง ได้แก่ ร.ร.สตรีอ่างทอง พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%

พม.เขต 6 จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ ร.ร.ดัดดรุณี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ จับสลาก 25% พื้นที่บริการ 25% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ พื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40% ร.ร.วัดทรงธรรม จับสลาก 10% พื้นที่บริการ 45% ทั่วไป 45% ร.ร.สตรีสมุทรปราการ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สมุทรปราการ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม.เขต 7 จ.ปราจีนบุรี ได้แก่ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุงพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.นครนายก ได้แก่ ร.ร.นครนายกวิทยาคม พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จับสลาก 50% ทั่วไป 50% จ.สระแก้ว ได้แก่ ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลาก 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สระแก้ว พื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40%

สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี ได้แก่ ร.ร.คุรุราษฎร์–รังสฤษฏ์ จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ พื้นที่ บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุงพื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.กาญจนบุรี ได้แก่ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ พื้นที่บริการ 80% ทั่วไป 20% ร.ร.วิสุทธรังษี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม. เขต 9 จ.นครปฐม ได้แก่ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จับสลาก 20% พื้นที่บริการ 30% ทั่วไป
50% ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวนนิเวศ ศาลายา พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.ราชินีบูรณะพื้นที่บริการ 60% ทั่วไป 40% จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สงวนหญิง พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% สพม. เขต 10 จ.เพชรบุรี ได้แก่ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% จ.สมุทรสงคราม ได้แก่ ร.ร.ถาวรานุกูล พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%. จ.สมุทรสาคร ได้แก่
ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50% ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย พื้นที่บริการ 50% ทั่วไป 50%.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขตแจ้ง สัดส่วน การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ... 24 ม.ค. 2557 01:22 24 ม.ค. 2557 01:22 ไทยรัฐ