วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แถลงการณ์ พท.ยัน กกต.ไม่มีอำนาจร้องศาลรธน.

พท.ออกแถลงการณ์ 9 ข้อ ยัน กกต.ไม่มีอำนาจร้องศาลรธน. กรณีวินิจฉัยอำนาจเลื่อนเลือกตั้ง ขณะศาลรธน.เองก็ไม่มีอำนาจรับวินิจฉัย...

วันที่ 23 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ยืนยัน กกต. ไม่มีอำนาจร้องศาลรัฐธรรมนูญขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญ ก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัย ด้วยเหตุผลดังนี้

1.  รัฐธรรมนูญ ไม่ได้บัญญัติให้องค์กรใดมีอำนาจเลื่อนการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งกรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการตราพระราชกฤษฎีกา

2. เป็นการไม่บังควรอย่างยิ่ง ที่การเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น ยังไม่เกิดขึ้น กลับจะไปทูลเกล้าฯ ให้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ เพื่อเลื่อนการเลือกตั้งทั่วไป

3. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ม.78 บัญญัติ ให้เป็นอำนาจของ กกต. ที่จะกำหนดวันลงคะแนนใหม่ได้ ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอื่น ซึ่งหมายถึงเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหา  ไม่ใช่การเลื่อนวันเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศตามรัฐธรรมนูญ ม.108

4. กกต. ไม่มีสิทธิเสนอเรื่องเลื่อนการเลือกตั้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัย เพราะรัฐธรรมนูญ ม.214บัญญัติ ให้ทำได้เฉพาะกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา ครม. หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เท่านั้น กรณีที่เป็นปัญหานี้ ไม่ใช่ความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะรัฐมนตรีกับ กกต. เพราะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจดังได้กล่าวมาแล้วไม่ใช่อำนาจของคณะรัฐมนตรี โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

5. ประเด็น เรื่องการเลื่อนเลือกตั้ง เป็นความคิดเห็นของ กกต. ที่มีอำนาจจัดการการเลือกตั้ง แต่ต้องการเลื่อนการเลือกตั้ง ขณะที่หลายฝ่ายเห็นว่าต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ.2557  จึงมิใช่ประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

6.ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำสั่งที่ 23/2553 เมื่อ 30 มิ.ย.53 วินิจฉัยไว้แล้วว่า จะต้องเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กร ตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป อันเป็นอำนาจหน้าที่ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น... ถ้าเป็นเพียงความเห็นที่ต่างกัน เกี่ยวกับการใช้และการตีความกฎหมาย ย่อมไม่ใช่ความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่าง 2 องค์กร

7. ดูเหมือนเป็นขบวนการร่วมมือกันหลายฝ่าย ทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายและองค์กรต่างๆ ที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.2557 ซึ่งฝ่ายที่ไม่ให้เกิดการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบต่อผลทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น

8. เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่า มีบุคคลหลายกลุ่ม ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการกับนายสุเทพ และกลุ่มกปปส. และแนวร่วมว่า มีการกระทำอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 68 นั่น คือ ล้มล้างการปกครอง หรือ ให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้องไปหลายคำร้อง โดยไม่ไต่สวน ทั้งๆ ที่เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งโลกว่า เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย

และ 9. ถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้ง ใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ทั้งในส่วนของ กกต. เช่น ค่าพิมพ์บัตร ค่าเตรียมการต่างๆ และที่สำคัญคือ ค่าใช้จ่ายของพรรคและผู้สมัครที่ใช้จ่ายไปแล้ว

พท.ออกแถลงการณ์ 9 ข้อ ยัน กกต.ไม่มีอำนาจร้องศาลรธน. กรณีวินิจฉัยอำนาจเลื่อนเลือกตั้ง ขณะศาลรธน.เองก็ไม่มีอำนาจรับวินิจฉัย... 23 ม.ค. 2557 19:23 23 ม.ค. 2557 19:49 ไทยรัฐ