วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลรธน. รับคำร้อง นัดลงมติปมเลื่อนเลือกตั้ง พรุ่งนี้!

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง กกต. กรณีให้ชี้ขาดการเลื่อนการเลือกตั้ง พร้อมนัดไต่สวน และลงมติ พรุ่งนี้ (24 ม.ค.57)...

วันที่ 23 ม.ค.57 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ รับคำร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ของ กกต. และคณะรัฐมนตรีในการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214 และกำหนดให้มีการอภิปรายและการแถลงด้วยวาจา ต่อที่ประชุม ก่อนลงมติในวันที่ 24 มกราคม เวลา 09.30 น.

ทั้งนี้ สำหรับคำร้องของกกต.นั้น ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ซึ่งผู้ร้อง หรือ  กกต.เห็นว่า รัฐบาลควรเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่เพื่อให้โอกาสทุกพรรคการเมือง ได้หารือร่วมกันและได้ข้อยุติในการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย แต่นายกรัฐมนตรี มิได้ดำเนินการนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ เสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่แต่อย่างใด กลับแสดงความเห็นผ่านสื่อสาธารณะยืนยันว่า การกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ไม่สามารถกระทำได้ และนายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้ร้องก็ไม่มีอำนาจกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ กรณีดังกล่าว จึงเข้าข่ายความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างผู้ร้องกับ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรัฐมนตรี อันเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่มิใช่ศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ 2 องค์กรขึ้นไปและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง กกต. กรณีให้ชี้ขาดการเลื่อนการเลือกตั้ง พร้อมนัดไต่สวน และลงมติ พรุ่งนี้ (24 ม.ค.57)... 23 ม.ค. 2557 16:24 23 ม.ค. 2557 16:39 ไทยรัฐ