วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สหภาพฯกรุงไทย ออกแถลงการณ์ยัน ไม่ปล่อยกู้จำนำข้าว

สหภาพฯกรุงไทย ออกแถลงการณ์ยัน ไม่ปล่อยกู้จำนำข้าว

  • Share:

สหภาพฯ ธ.กรุงไทย ออกแถลงการณ์โต้ข่าวปล่อยกู้รัฐ 1.6 แสนล้าน อุ้มโครงการจำนำข้าว ยันไม่เป็นความจริง คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยง-ความสามรถในการชำระหนี้ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันเป็นหลัก...

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย ออกแถลงการณ์ด่วน ในประเด็นการปล่อยกู้โครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ว่า ตามที่มีกระแสข่าวใน Social Media ต่างๆ เกี่ยวกับการที่ธนาคารกรุงไทยให้สินเชื่อให้แก่ธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งในโครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตรจำนวน 160,000 ล้านบาทนั้น

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยขอเรียนว่า กระแสข่าวดังกล่าวมีผลกระทบต่อความมั่นคงของธนาคารกรุงไทย รวมถึงภาพลักษณ์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและเพื่อนสมาชิก สหภาพฯ มิได้นิ่งนอนใจ ได้ติดตามและเจาะลึกหาข้อมูลเชิงลึก พบว่า ธนาคารมิได้ปล่อยสินเชื่อให้กับธนาคารของรัฐดังกล่าว ในโครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตรจำนวน 160,000 ล้านบาท ส่วนการปล่อยกู้ให้แก่ลูกค้าทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างๆ นั้นเป็นเรื่องปกติของธุรกิจธนาคาร


ทั้งนี้ ธนาคารใช้หลักเกณฑ์การปล่อยกู้ โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ โดยพิจารณาผ่านฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ฐานะทางการเงินและคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เพราะธนาคารเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีผู้ถือหุ้นรายย่อยและสถาบันการเงินมากกว่าร้อยละ 45

อีกทั้ง ยังต้องแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ใหญ่อื่นๆ ดังนั้น สหภาพฯ มั่นใจว่า ธนาคารยังคงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ และดำเนินการภายใต้การดูแลและกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเคร่งครัด และสหภาพฯ ขอให้เพื่อนพนักงานและสมาชิกสหภาพฯ มั่นใจการดำเนินธุรกิจของธนาคาร.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้