วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.น่าน งัดพรบ.ป่าไม้' ฟันพวกลอบเผาป่า

ผู้ว่าฯ น่าน วอนขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการบุกรุก แผ้วถางป่า และเผาป่า เพราะจะเกิดผลกระทบต่อหมอกควัน อากาศยานธุรกิจ การท่องเที่ยว ยันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484...

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.57 เวลา 10.30 น. นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เผยว่า ในฤดูแล้งของทุกปี จะมีการบุกรุกแผ้วถางป่า ลุกลามเข้าพื้นที่ป่าทำให้เกิดไฟไหม้ป่าเป็นประจำ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้ทุกชนิด และทำให้สัตว์ป่าลดน้อยลง เนื่องจากไม่มีพื้นที่ป่าให้อยู่อาศัย พื้นที่หน้าดินถูกเผาทำลายขาดสิ่งปกคลุมหน้าดิน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันมากหากฝนตกหนักจะทำให้เกิดการพังทลายของหน้า ดินอย่างรวดเร็ว เกิดน้ำป่าไหลหลากมีตะกอนขุ่นข้น ลำธารตื้นเขินจนเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลเสียหายต่อไร่นา ทรัพย์สินและชีวิตของราษฎรอย่างประเมินค้ามิได้ ผลจากการเผาป่าพร้อมๆ กันในหลายพื้นที่ทำให้เกิดกลุ่มหมอกควันหนาแน่น เครื่องอากาศยานไม่สามารถขึ้นลงได้ตามปกติส่งผลกระทบต่อธุรกิจการพาณิชย์และท่องเที่ยวของจังหวัดน่านและมีผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างมาก

ผจว.น่าน กล่าวด้วยว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนา ความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่า และการเกิดไฟป่าเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันมิให้ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น จังหวัดน่านจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ให้งดการบุกรุกแผ้วถางป่า และการจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484  2. หากจำเป็นต้องจุดไฟเผาเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งอยู่ใกล้กับป่าธรรมชาติ จะต้องทำแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ก่อนทำการจุดไฟและต้องควมคุมดูแลอย่างใกล้ 3. บริเวณสองข้างทางหลวงทุกสายในท้องที่จังหวัดน่านให้งดเว้นการจุดไฟป่า หากพบเห็นการบุกรุกแผ้วถางป่าและเผาป่า โปรดแจ้ง อำเภอส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) โทรศัพท์ 0-5452-1568 หรือสถานีควบคุมไฟป่าน่าน ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลวรนคร อำเภอปัว โทรศัพท์ 0-5485-4055 มือถือ 08-9852-3879 หรือสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย โทรศัพท์มือถือ 08-5038-9808 หรืออุทยานแห่งชาติ , หน่วยป้องกันรักษาป่าให้ทราบโดยด่วนเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการควบคุมและดับไฟป่า ได้ทันท่วงทีต่อไป.

ผู้ว่าฯ น่าน วอนขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการบุกรุก แผ้วถางป่า และเผาป่า เพราะจะเกิดผลกระทบต่อหมอกควัน อากาศยานธุรกิจ การท่องเที่ยว ยันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484... 23 ม.ค. 2557 14:32 23 ม.ค. 2557 15:34 ไทยรัฐ