วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แถลงการณ์ ประณามผู้ใช้ประเด็นทางเพศ โจมตีทางการเมือง

กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ ออกแถลงการณ์ ขอประณามการเหยียด และใช้ประเด็นทางเพศ เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง ทุกรูปแบบ

วันที่ 23 ม.ค. จากการเผยแพร่แถลงการณ์ฉบับที่ 5 โดย กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ เรื่อง ประณามการเหยียดเพศ และการใช้ประเด็นทางเพศเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง ออกสู่สาธารณะทาง Facebook นั้น ทางกลุ่มได้รับการตอบรับจาก 7 องค์กร และ ประชาชน 807 คน ในการลงนามสนับสนุนแถลงการณ์ข้างต้น

กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ รวมถึงกลุ่มองค์กรและประชาชน ผู้มีรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์ ขอประณามการเหยียดเพศ และการใช้ประเด็นทางเพศ เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง ทุกรูปแบบ ขอยืนยันว่า เราไม่อาจยอมรับพฤติการณ์เหยียดเพศเหยียดความเป็นมนุษย์เช่นนี้ได้ ไม่ว่า จะเป็นการกระทำของฝ่ายใด และขอเรียกร้องต่อทุกฝ่าย ดังต่อไปนี้

1) ขอให้ทุกกลุ่มการเมืองยุติการกระทำอันเป็นการเหยียดเพศ การใช้วาทะเพื่อบ่มเพาะความเกลียดชังระหว่างกัน ด้วยเหตุแห่งเพศ และไม่ใช้ประเด็นทางเพศ เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองโดยอย่างเด็ดขาด

2) ขอให้สื่อมวลชนระมัดระวังและไหวรู้ต่อการสื่อสารในประเด็นเหล่านี้ เนื่องจากอาจเป็นการผลิตซ้ำอคติทางเพศ ตีตรา และสร้างความเกลียดชังด้วยประเด็นเรื่องเพศ ซึ่งเป็นการผลิตซ้ำความรุนแรงเชิงโครงสร้างในสังคมไทย และนำไปสู่การขยายสู่ความรุนแรงทางการเมืองและความรุนแรงทางตรงได้

กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ รวมถึงกลุ่มองค์กรและประชาชนผู้มีรายชื่อแนบท้าย แถลงการณ์ฉบับนี้เชื่อว่าสันติภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นประชาธิปไตยจะไม่อาจเกิดขึ้นได้หากสังคมไทยยังเต็มไปด้วยการเหยียดเพศและการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นดังที่เป็นอยู่

ทั้งนี้ ทางกลุ่มได้กำหนดกิจกรรมเพื่อเคลื่อนไหว โดยการยื่นจดหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กปปส.นปช. พรรคการเมืองต่างๆ แพทยสมาคม และองค์กรอื่นๆ เพื่อยกระดับการเคลื่อนไหวไปสู่สังคม ซึ่งจะชี้แจงและประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


ติดตามการเคลื่อนไหวได้ที่ -  http://blogazine.in.th/blogs/lgbtdemocracy/post/4554

กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ ออกแถลงการณ์ ขอประณามการเหยียด และใช้ประเด็นทางเพศ เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง ทุกรูปแบบ 23 ม.ค. 2557 13:33 23 ม.ค. 2557 14:45 ไทยรัฐ