วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เรียน 'ปริญญาตรี-โท' ฟรีตลอดหลักสูตรที่ 'อินเดีย'

เรียน 'ปริญญาตรี-โท' ฟรีตลอดหลักสูตรที่ 'อินเดีย'

  • Share:

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เข้าศึกษาต่อในสถาบันศึกษาประเทศอินเดีย พร้อมค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด...

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย มอบทุนการศึกษาในโครงการ The Indian Council for Cultural Relations of the Government of India (ICCR) เพื่อให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสไปเรียนต่อในประเทศอินเดีย โดยสามารถเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ได้ทุกสาขาวิชาที่มีสอน ยกเว้นเพียงแต่สาขาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ที่ยังไม่เปิดให้เรียน โดยสามารถสมัครทุนการศึกษาได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาตลอดหลักสูตร ทางสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย ได้จ่ายค่าเล่าเรียนทั้งหมด ทั้งค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การเรียน การวิจัย และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลรัฐ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ ดังนี้
-
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษาชั้นปริญญาตรี
-
มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
-
ต้องการเข้าไปเรียนต่อในสถาบันประเทศอินเดียที่เข้าร่วมโครงการ 217 แห่ง

อย่างไรก็ตาม สามารถดูรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมได้จาก www.iccrindia.net/ugcunivs.pdf หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.iccrindia.net/scholarshipschemes.html.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้