วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ขนุนเพชรเนื้อทอง" ยางน้อยผลทะวายอร่อย

โดย นายเกษตร

ขนุนชนิดนี้ เกิดจากการนำเอาเมล็ดของขนุนพันธุ์ดีหลายเมล็ดไปเพาะขยายพันธุ์จนเกิดเป็นต้นกล้า และนำไปปลูกจนต้นติดผล และมีต้นหนึ่งมีลักษณะแตกต่างจากต้นอื่น คือ เมื่อนำเอาผลสุกผ่าดูเนื้อในมีความโดดเด่น คือ ทั้งผลแทบไม่มียางติดมือเลย หรือ มีก็น้อยมาก เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้ม หรือสีเหลืองทอง วัดความหวานของเนื้อสุกได้ประมาณ 24–28 องศาบริกซ์ ความหนาของเนื้อประมาณ 0.5-1.2 ซม. เนื้อแห้งกรอบไม่นิ่มหรือเละ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เมล็ดและแกนไส้เล็ก รับประทานอร่อยมาก

น้ำหนักผล เมื่อโตเต็มที่เฉลี่ยระหว่าง 13–20 กิโลกรัม น้ำหนักของเนื้อประมาณ 53 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผล ซึ่งถือว่าเป็นขนุนที่ให้เนื้อเยอะมาก เจ้าของผู้เพาะพันธุ์เชื่อว่าเป็นขนุนพันธุ์ใหม่ และได้ตอนกิ่งขยายพันธุ์จากขนุนต้นดังกล่าวไปปลูกทดสอบพันธุ์ จนมั่นใจว่าเป็นขนุนกลายพันธุ์แบบถาวรแล้ว จึงนำพันธุ์ไปขอจดทะเบียนพันธุ์พืช พร้อมตั้งชื่อว่า “ขนุนเพชรเนื้อทอง” และส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศในงานเกษตรปราจีนบุรีมาแล้ว

ที่สำคัญ “ขนุนเพชรเนื้อทอง” เป็นขนุนพันธุ์เบา สามารถติดผลได้ไม่ขาดต้น หรือออกผลทะวายตลอดปีอีกด้วย จึงเป็นขนุนที่ให้ผลผลิตแก่ผู้ปลูกได้อย่างคุ้มค่าทั้งปลูกเพื่อเก็บผลรับประทานในครัวเรือน และปลูกเพื่อเก็บผลผ่าแกะเนื้อในขายเพิ่มรายได้

ปัจจุบัน ใครต้องการกิ่งพันธุ์ไปปลูก ติดต่อตรงกับเจ้าของพันธุ์คือ “สวนสมศักดิ์การเกษตร” หรือ อบต.สมศักดิ์ บ้านหนองเต่า-ชะอม บ้านเลขที่ 86 หมู่ 6 ต.ไม้เด็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. 08–1948–4916 ราคาสอบถามกันเอง มีคู่มือวิธีปลูกขนุนพันธุ์ดังกล่าวแจกฟรีให้ด้วย ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้

หมายเหตุ งานเกษตรแฟร์ ที่ ม.เกษตรฯ บางเขน กทม. ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.–8 ก.พ. 57 ประกาศยกเลิกไม่มีกำหนด จึงต้องติดต่อซื้อตามสถานที่ข้างต้นครับ.

 

 

“นายเกษตร”

23 ม.ค. 2557 11:08 23 ม.ค. 2557 11:08 ไทยรัฐ