วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขาคิชฌกูฏ

โดย

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าเขาคิชฌกูฏหรือเขาพระบาท จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยภูเขา มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม และปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในด้านความเชื่อถือทางศาสนาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏ ซึ่งหนึ่งปีจะมีประชาชนหลายหมื่นคนจะเดินทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทบนยอดเขาแห่งนี้จนเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลอุทยานได้ที่ www.dnp.go.th

HOME บอกข้อมูลทั่วไปของอุทยานเขาคิชฌกูฏ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และพืชพรรณและสัตว์ป่า แหล่งท่องเที่ยว แนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เส้นทางเดินป่า น้ำตกต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์คือยอดเขาพระบาทที่ผู้คนไปเคารพสักการะ นอกจากนี้ยังมี ที่ติดต่อและการเดินทาง ที่พัก–บริการ ฯลฯ...

23 ม.ค. 2557 10:59 23 ม.ค. 2557 10:59 ไทยรัฐ