วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อำนาจรัฐ–กองทัพ

เหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ ต้องยืนยันว่า ไม่ต่างอะไรจากบ้านป่าเมืองเถื่อน เมื่อกฎหมายไร้สภาพ สังคมขัดแย้งอย่างรุนแรง แบ่งข้าง ความเป็นธรรมไม่มี ความสามัคคีไม่เกิด   ความเป็นเอกภาพและเสถียรภาพของสถาบันหลักอยู่ในภาวะตกต่ำ ใช้อาวุธและความรุนแรงเข้าประหัตประหารกัน ประเทศไทยวันนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยเมื่อครั้งทำสงครามกับลัทธิคอมมิวนิสต์ และไม่แน่ว่าลัทธิทำนองเดียวกันนี้จะหวนกลับอีก

เพราะวิกฤติชิงอำนาจ

การประกาศ   พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ของ  รัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  เป็นการทดสอบความเป็นสุญญากาศของอำนาจรัฐได้เป็นอย่างดี  เพราะ การใช้   พ.ร.ก.ฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ ซึ่งถือเป็นยาแรง รองจากการใช้กฎอัยการศึก  หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ความสงบได้แล้ว การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่มีประโยชน์

ในที่สุดโรคก็จะดื้อยา

เหตุผลที่   พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ กลไกการบังคับใช้   พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว  ขึ้นอยู่กับฝ่ายความมั่นคงทหาร ตำรวจ ถ้าประกาศไปแล้ว ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ยอมปฏิบัติตาม ใส่เกียร์ว่าง  นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ใดแล้ว

แสดงให้เห็นถึงการล้มเหลวของอำนาจรัฐ

อำนาจรัฐ กับกองทัพ จะคาบลูกคาบดอกกันอย่างไร สถานการณ์จะเป็นตัวกำหนด แต่ที่จะเป็นปัญหาตามมาก็คือ ถ้า ประกาศ   พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปแล้ว ยังแก้สถานการณ์ไม่ได้  รัฐจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะนอกจากผู้ชุมนุม กปปส. จะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้ว ยังท้าทายกฎหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกด้วย

ภาพที่ ไม่เหมือนการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในปี 2553 คือภาพที่  ไม่มีบรรดา ผบ.เหล่าทัพ มายืนยันการันตีถึงความเด็ดขาดของกฎหมายความมั่นคงฉบับนี้ ส่วนภาพที่เหมือนกันก็คือ การท้าทาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินของผู้ชุมนุม ส่วนตอนจบจะเหมือนกันหรือไม่

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนด

แม้แต่การแก้ไขปัญหา  การเลือกตั้งเลือดที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 ก.พ.นี้  ก็ยังกินกันไม่ลง ระหว่าง รัฐบาลกับ กกต. จนกระทั่ง กกต.ได้ยื่นให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 214 กรณีมีความขัดแย้งระหว่างองค์กรว่า  ครม.หรือ  กกต. จะเป็นผู้ออกกฎหมายเลื่อนวันเลือกตั้ง

เป็นการมัดมือชก

เลขาธิการ กกต. ภุชงค์ นุตราวงศ์ พูดเอาไว้น่าฟัง ไม่เคยคิดเลยว่าการเลือกตั้งที่ กกต.ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 จะมีความแตกแยกกันมาก 28 เขตไม่มีผู้สมัครในภาคใต้สำนักงาน กกต.เปิดได้ 3 จังหวัด กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องใช้ 1.4 แสนคน วันนี้มีเพียง 5 หมื่นคน กว่าจะถึงวันเลือกตั้งยังไม่รู้ว่าจะมีการลาออกอีกเท่าไหร่ ว้าเหว่.

 

หมัดเหล็ก

23 ม.ค. 2557 10:48 23 ม.ค. 2557 10:48 ไทยรัฐ