วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.เร่งบรรจุลูกจ้าง-พนักงานเป็น ขรก. กว่า 1 พันตำแหน่ง

กระทรวงสาธารณสุขเร่งบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10 สายวิชาชีพ เข้าเป็นข้าราชการจำนวนกว่า 1,300 ตำแหน่ง…

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 57 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ.นนทบุรี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข แทนตำแหน่งที่ว่างในปีงบประมาณ 2557 ว่า อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้ปรับเกลี่ยตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ จัดสรรให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต เพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสายงานวิชาชีพ 10 สายงาน เข้าเป็นข้าราชการประจำสถานบริการในพื้นที่ จำนวน 1,361 ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 806 ตำแหน่ง โดยให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งดำเนินการบรรจุในวันที่ 28 ก.พ. 57

นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งข้างต้น จะต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ หรือเงินบำรุงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจ้างก่อนปี 2553 หากไม่มีก็สามารถพิจารณาบรรจุผู้ที่ได้รับการจ้างตั้งแต่ปี 2554 ได้ โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้ว จะต้องไม่โยกย้ายภายใน 3 ปี และให้ตรึงตำแหน่งไว้ในเขตบริการสุขภาพ โดยการคัดเลือกดังกล่าวจะยึดหลักคุณธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด

สำหรับ 10 สายงานวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข.

กระทรวงสาธารณสุข เร่งบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10 สายวิชาชีพ เข้าเป็นข้าราชการจำนวนกว่า 1,300 ตำแหน่ง… 23 ม.ค. 2557 09:21 23 ม.ค. 2557 09:45 ไทยรัฐ