วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.เร่งบรรจุลูกจ้าง-พนักงานเป็น ขรก. กว่า 1 พันตำแหน่ง

กระทรวงสาธารณสุขเร่งบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10 สายวิชาชีพ เข้าเป็นข้าราชการจำนวนกว่า 1,300 ตำแหน่ง…

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 57 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ.นนทบุรี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข แทนตำแหน่งที่ว่างในปีงบประมาณ 2557 ว่า อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้ปรับเกลี่ยตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ จัดสรรให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต เพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสายงานวิชาชีพ 10 สายงาน เข้าเป็นข้าราชการประจำสถานบริการในพื้นที่ จำนวน 1,361 ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 806 ตำแหน่ง โดยให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งดำเนินการบรรจุในวันที่ 28 ก.พ. 57

นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งข้างต้น จะต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ หรือเงินบำรุงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจ้างก่อนปี 2553 หากไม่มีก็สามารถพิจารณาบรรจุผู้ที่ได้รับการจ้างตั้งแต่ปี 2554 ได้ โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้ว จะต้องไม่โยกย้ายภายใน 3 ปี และให้ตรึงตำแหน่งไว้ในเขตบริการสุขภาพ โดยการคัดเลือกดังกล่าวจะยึดหลักคุณธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด

สำหรับ 10 สายงานวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข.