วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำใจเงินกู้ 2 ล้านล้านไม่ถึงฝั่ง รฟม.รับแผนไฮสปีดเทรนแท้ง

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม.จะดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเส้นทางต่างๆตามแผนงานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง  แม้ว่า พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานรวดเร็วตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด คือ 7 ปี จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ก็ตาม เพราะสามารถดำเนินโครงการภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้รัฐบาลก่อหนี้ได้ไม่เกิน 20% ต่อปี หรือประมาณ 500,000 ล้านบาท ดังนั้น จะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ การก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ก็สามารถใช้งบประมาณภายใต้ พ.ร.บ.ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน เพราะแต่ละโครงการที่ดำเนินงานไม่ได้จ่ายเงินทีเดียวทั้งหมด แต่เป็นการทยอยจ่ายจนกว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า 1 สาย จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี ก็ทยอยจ่ายทุกปีจนครบวงเงินค่าก่อสร้าง ซึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อโครงการ

นายยงสิทธิ์กล่าวว่า สำหรับโครงการที่จะได้รับผลกระทบหากการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทไม่สามารถเดินหน้าได้ คงจะเป็นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ในทุกเส้นทางมากกว่า เพราะจะไม่มีวงเงินงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะก่อสร้างได้ หากจะดำเนินการจริงอาจต้องเลือกมาเพียง 1 สาย และต้องทยอยทำไปเรื่อยๆไม่สามารถเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปีได้ เพื่อไม่ให้กรอบวงเงินการก่อหนี้ในแต่ละปีเกินกว่าที่กำหนดไว้

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท. กล่าวว่า หาก พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทเดินหน้าไม่ได้ แต่ทุกรัฐบาลสนับสนุนให้ ร.ฟ.ท.เดินหน้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศตามแผนงานที่กำหนด จะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในระยะเวลา 4 ปีอย่างแน่นอน.

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม.จะดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเส้นทางต่างๆตามแผนงานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานรวดเร็วตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 23 ม.ค. 2557 01:15 23 ม.ค. 2557 01:24 ไทยรัฐ